matematik-2c-vt23:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
2 4.1 Medelvärde, median och typvärde (204-207)  4.1 Kvartiler och percentiler (208-212) 4.1 Lådagram, Standardavvikelse (214-222) 4.1 Standardavvikelse (220-222)  4
3 4.2 Korrelation ... (226-228), 4.2 Normalfördelning (230-233)  4.2 Normalfördelning (230-236)  1.1 Repetition (10-14), 1.2 Linjära modeller (15-19) 1.2 Linjära modeller (15-23)   X, musikal  4/1.1, betygssamtal Ma1c 
4 1.3 Lösning av ekvationssystem (24-27), 1.3 Substitutionsmetod (28-30)  1.3 Additionsmetod (31-33)  1.3 Ekvationssystem med tre obekanta (34-35) 1.3 Tillämpningar ... (36-39)  X, kemiprov 
5 Torskar, 1.3 Tillämpningar ... (36-39)  1.3 Några speciella ekvationssystem (40-41) 1.4 Repetition..., Konjugatregeln och kvadreringsreglerna (47-51)  1.4 Mer om konjugat- och kvadreringsreglerna (52-53)  1.4 Faktorisera (54-55)  A-uppgifter från NP för frivillig inlämning 
6 2.1 Enkla andragradsekvationer (66-68)  2.1 Kvadratkomplettering (69-70)  2.1 En lösningsformel (71-74)  2.1 Tillämpningar ... (76-77)  2.1 Rotekvationer (82-84) 
7 Gör klart till sida 84, börja repetera  Repetition kapitel 4  Repetition Repetition, Extra obligatorisk mattelektion 13.50-14.50 i D31 Prov 1, 14.40 i aulan  
8 Lov 
9 2.2 Repetition av funktioner (86-89), proven retur  2.2 Andragradsfunktionens graf (90-94)  2.2 Andragradsfunktionens största och minsta värde (95-98)  2.2 Från graf till formel (99-101)  2.2 Tillämpningar på andragradsfunktioner (103-106)  2.2
10 2.3 Repetition av exponentialfunktioner (108-109)  2.3 Exponentialfunktioner och logaritmer (111-112) 2.3 Mer om logaritmer (113-115)  X, biologiprov  2.3 
11 2.3 Logartimlagarna (116-118)  2.4 Likheter och skillnader (119-121)  2.4 Tillämpningar ... (123-127)  2.5 Regressionsanalys (130-133) 2.4/2.5 
12 3.1 Några geometriska begrepp ... (148-151)  3.1 Sats och bevis (152-155)  X, fysikprov  Utmanande geometriproblem, för den som vill "mer" 
13 3.1 Implikation och ekvivalens (156-157), 3.2 Yttervinkelsatser (158-160)  3.2 Randvinklar och medelpunktsvinklar (162-165)  3.2 Pythagoras sats (166-168)  3.3 Likformighet (170-171)  3.3 Topptriangel- och transversalsatsen (172-175)  
14 X Lov 
15 Repetition  Repetition  Repetition, extra mattelektion 13.50-14.50 i D31 (istället för fysik för vissa)  Prov 2, aulan 14.40  Joakims övningsprov 2 finns här 
16 3.3 Bevis med likformighet (176-177), proven i retur  X, NP Sv  3.3 Kordasatsen och bisektrissatsen (178-179) X, NP SV  X, kemiprov. Det fåtal som inte har kemiprov är välkomna att arbeta/ställa frågor. Läraren är i klassrummet 14.30. 3.3 
17 3.4 Avståndsformel och mittpunktsformel (182-185)  3.4 Problemlösning (188-190), i F21  Gör klart, börja repetera  Start 10.30 pga NP Eng, gör klart, börja repetera  Gör klart, börja repetera  3.4, Repetition, Utmanande geometriproblem 
18 X, PBP biologi  Repetition av kapitel 4, ny sal D31  GeoGebraträning. Frivillig mattelektion UTAN lärare (på fysiklektionen) i D22 Repetition   
19 X, PBP moderna språk  Repetition i B32, ev NPvt15 på tavlan  Repetition  X, mattekonvent 13.00-15.30 i F-källaren. Kom och arbeta och ställ frågor.  Repetition, frågestund, extra mattelektion på engelskan 10.55-12.15 i C31  
20 Repetition, frågestund  NP Ma2c  X, Kompledigt för tidigare extra fredagslektion   
21 Programmering, klassmöte från 9.00  Programmering  X biologiexkursion  NP i retur, lite om Ma3c  
22 X, PBP kemi  Info handboll, klassaktivitet X, handboll  Problem från NRich, betygssamtal  Problem från NRich, betygsamtal   
23 X Ma3c, kursutvärdering, betygsamtal  X, studentutsläpp Ma3c, betygsamtal   
24 Matteavslutning med "vem kan slå en amerikansk sjätteklassare 93-94"  X, mentorsdag  X, avslutning   

Material

Manual till räknaren TI-30X
Uppgifter från gamla NP, en sammanställning
Quiz: Räta linjen
Diverse extraproblem (I Driven)
Uppgifter från gamla NP, Susannes sammanställning

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Extra frågetid, du behöver vara inloggad med ditt skolkonto för att se och fylla i

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000+ menyn.
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License