matematik-2c-vt22:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
2 X Ma1c Kursutvärdering Ma1c, Problemlösning Problemlösning Problemlösning, kursintro 
3 4.1 Statistiska metoder (188-196) 4.2 Läges- och spridningsmått (198-211) 4.3 Normalfördelning (216-219) 4.3 Normalfördelning (216-219) Gör klart 4.1-4.3 Avsnitt 4.4 kommer längre fram
4 1.1 Räkna med algebraiska uttryck (8-13) 1.1 Funktionsbegreppet (14-17) 1.2 Räta linjens ekvation (20-42), Quiz 1.2 Räta linjens ekvation, inklusive Linjär anpassning (20-42) 1.3 Grafisk lösning, Substitutionsmetod (43-47) 1
5 1.3 Substitutionsmetod, Additionsmetod (46-49) 1.3 Några speciella ekvationssystem, Ekvationssystem med tre obekanta (50-53) 1.3 Tillämpningar ... (54-56), A-uppgifter 1.3 Tillämpningar ... (54-56), A-uppgifter 2.1 Räkna med polynom, Konjugat- och kvadreringsreglerna, (72-78)
6 2.1 Konjugat- och kvadreringsreglerna, Faktorisera (76-80) 2.2 Enkla andragradsekvationer (82-83) 2.2 Kvadratkomplettering (84-85) 2.2 En lösningsformel (86-88) 2.2 Tillämpningar ... (90-91)
7 Repetition Repetition Prov 1 2.4 Potenser och potensekvationer, Potens- och exponentialfunktioner (114-117) 2.4 Logaritmer (118-120)
8 X X X X X Lov
9 2.4 Logaritmer (118-120), Proven i retur 2.4 Logaritmlagar (121-122) 2.4 Logaritmer i olika baser (123) 2.4 Tillämpningar på exponentialekvationer (125-129) 2.4 Tillämpningar på exponentialekvationer (125-129) 2
10 X 2.2 Mer om ekvationer (94-97) 2.2 Mer om ekvationer (94-97) A-uppgifter, gör ikapp 2.3 Andragradsfunktioner (102-109), A-uppgifter 2
11 2.3 Andragradsfunktioner (102-109) X 2.3 Tillämpningar (110-112) Repetition Prov 1.5 Frivilligt prov med A-uppgifter, eller prov med E-uppgifter 2
12 2.4 Mer om grafer (132-133) X 3.1 Inledning, yttervinkelsatsen (148-151) X X, Fysikprov
13 3.1 Randvinklar ... (153-156), proven i retur 3.1 Randvinklar ... (153-156) 3.2 Topptriangel- och transversalsatsen (158-161) 3.2 Topptriangel- och transversalsatsen (158-161) 3.2 Area- och volymskala (162-164) 3
14 3.2 Några bevis med likformighet (166-167) 3.2 Några bevis med likformighet (166-167) A-uppgifter A-uppgifter, "rätta" elevlösningar, gör klart likformighet 3.2 Kongruens Tid och ork över kolla in Utmanande geometriproblem (och annat)
15 X X X X X Lov
16 X Repetition Repetition Repetition Prov 2, aula
17 3.3 Koordinatgeometri (172-173) 3.3 Koordinatgeometri (174-175), proven i retur X, NP Sv 3.X Logiska begrepp och notation (finns ej i bok så kolla i detaljplaneringen) Algebrapussel eller Gör ikapp 3, logisk syntax
18 4.4 Modellering (220-222) , Sal F22 Gör klart kursen eller börja repetera t.ex. med NP ht13 X, NP Sv Repetition, eget arbete med gamla NP Repetition, eget arbete med gamla NP Repetition
19 X, NP Språk Gemensam repetition kapitel 4, inklusive korrelationskoefficient X, eller extra frågestund 13.00-16.00 i F0/F2-planet. Frivillig drop-in. Repetition Repetition Repetition
20 NP ht13 och NP vt15 gemensamt på tavlan Repetition Matte på på fysiken 12.00-12.45 i D31 Repetition, frågestund NP Ma2c Byta Fy->Ma?, Repetition
21 Programmering Programmering X, Fysikprov X X
22 Proven i retur X X, kemiprov Ma3c, derivata X, Kompledigt
23 X Frivilligt betygssamtal Avslutning med matteproblem X X

Konsekvenser av den nya kursplanen

Från höstterminen 2021 gäller en ny kursplan. Den innebär smärre förändringar jämför med den tidigare. Kursboken (Matematik 5000) vi använder hör till den gamla kursplanen vilket innebär följande;

- Avsnitt 1.1-1.2 om algebra, funktioner och räta linjer ingår numera i Ma1c. Så detta förväntas man kunna, men vi kommer att lägga lite tid på repetition.
- Ekvationssystem med tre obekanta (som behandlas på sid 52-53) nämns ej i ämnesplanen.
- Komplexa tal (sid 98-100) är flyttat till Ma4.
- Grundläggande logik samt definition, sats och bevis har tillkommit från Ma1c. Vi använder nog separat material.
- Begreppet korrelationskoefficient nämns explicit så bäst att kolla upp det t.ex. här https://eddler.se/lektioner/korrelation-och-kausalitet/

Material

Manual till räknaren TI-30X
Uppgifter från gamla NP, en sammanställning
Quiz: Räta linjen
Diverse extraproblem (I Driven)
Uppgifter från gamla NP, Susannes sammanställning

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Extra frågetid, du behöver vara inloggad med ditt skolkonto för att se och fylla i

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000 menyn (inte Matematik 5000+).
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License