matematik-2c-vt21:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
1 X X X X Kursintro
2 1.1 Räkna med algebraiska uttryck (8-13) 1.1 Funktionsbegreppet (14-17) 1.2 Räta linjen, En formel för linjens lutning (20-26) 1.2 Parallella och vinkelräta linjer (28) k-form och enpunktsform (29-31) 1
3 1.2 Linjära modeller (33-35) 1.2 Mer om räta linjer (38-40) 1.2 Linjär anpassning, 1.3 Grafisk lösning (43-45) 1.3 Substitutionsmetoden, Additionsmetoden (46-49) 1.3 Några speciella ekvationssystem (50-51) 1
4 1.3 Ekvationssystem med tre obekanta (52-53) 1.3 Tillämpningar och problemlösning (54-56) 2.1 Räkna med polynom (72-74) 2.1 Konjugat- och kvadreringsreglerna (76-78) 2.1 Faktorisera (79-80), 2.2 Enkla andragradsekvationer (82-83) 1, 2
5 2.2 Kvadratkomplettering (84-85) Distans 2.2 En lösningsformel (86-88) Distans Jobba ikapp, frågor Spyken Arbete med detta ''inlämningsprov", mer info i Classroom Distans Arbete med ''inlämningsprov" Spyken 2
6 Arbete med ''inlämningsprov" Distans, inlämnas senast 23.59 i Classroom 2.2 Tillämpningar och problemlösning (90-91) Spyken 2.2 Mer om ekvationer (94-97) Distans 2.2 Mer om ekvationer, Komplexa tal (94-100) Distans 2.3 Andragradsfunktionens graf/största, minsta värde (102-109) Distans 2
7 2.3 Andragradsfunktionens graf/största, minsta värde (102-109) Spyken 2.3 Andragradsfunktionens graf/största, minsta värde (102-109) Distans 2.3 Tillämpningar (110-112) Distans 2.4 Potenser och potensekvationer (114-115) Spyken 2.4 Potens- och exponentialfunktion (116-117) Distans 2
8 X X X X X Lov, Klart sid 117
9 2.4 Potenser, potensekvationer, potens- och exponentialfunktioner (114-117) Distans 2.4 Exponentialekvationer och logaritmer (118-120) Distans 2.4 Logaritmlagar (121-122) Distans 2.4 Logaritmer med olika baser (123) Distans 2.4 Tillämpningar på exponentialekvationer (125-129) Distans 2
10 X 2.4 Tillämpningar på exponentialekvationer (125-129) Distans Repetition Spyken Repetition, lärarlöst Distans Repetition Distans 2
11 X, Engelska istället Spyken Repetition Distans Prov 1 8.20-11.00 Spyken Kängurutävling i grupp Distans 2.4 Mer om grafer (132-133) Distans 2
12 3.1 Inledning, yttervinkelsatsen (148-151) Distans 3.1 Randvinklar och randvinkelsatsen (153-156) Distans 3.1 Randvinklar och randvinkelsatsen (153-156) Distans 3.1 Randvinklar och randvinkelsatsen (153-156) , proven i retur Distans 3.2 Topptriangel- och transversalsats (158-161) Distans Klart sid 161
13 X X X X X Lov
14 X 3.2 Area- och volymskala (162-164) Spyken, provet i retur 3.2 Area- och volymskala (162-164) Distans 3.2 Några bevis ... (166-167) Spyken 3.2 Kongruens (168-169) Distans 3
15 3.3 Koordinatgeometri (172-175) Spyken 3.3 Koordinatgeometri (172-175) Distans Repetition Spyken Diagnos, kapitel 3 Distans Arbete med svårare geometriproblem Spyken 3
16 Arbete med svårare geometriproblem, deadline 1 24.00 Distans 4.1 Statistiska metoder (188-196) Spyken 4.2 Läges- och spridningsmått (198-206) Distans 4.2 Läges- och spridningsmått (198-206)Spyken 4.2 Standardavvikelse (208-211) Distans Inlämning kap 3/Börja på kap 4
17 4.3 Normalfördelning (216-219) 4.3 Gör klart, matten startar 10.15 Kemiprov på matten, matte istället 11.15-12.25 i C41, 4.4 Modellering (220-222) Gör klart eller börja repetera Repetiton kapitel 1, gamla NP-problem 4, sön 24.00, deadline 2 för geometriinlämning
18 Repetition kapitel 2, gamla NP-problem Repetition kapitel 2, gamla NP-problem Repetition kapitel 2, gamla NP-problem Arbete med NP vt15 Arbete med NP vt15 4, Rep
19 X, språkprov NP vt15 gemensamt, Önskemål, Testa Inspera Extramatte 9-12 i D32, frågestund X X Rep
20 "Önskelektion" Repetition, frågestund, i F25 Repetition, frågestund Slutprov Programmering
21 Programmering Start Ma3c, 1.1 Polynom ... (8-11) 1.1 Potenser, kvadratrötter, absolutbelopp (12-16) Slutproven i retur X
22 1.1 Ekvationer (17-21) X, kemiprov X, biologiexkursion 1.1 Polynom i faktorform (22-23) Betygsamtal, Tarsiapussel, jobba på med 3c Ma3c
23 Betygsamtal, utvärdering Matteavslutning Kompledigt X X Ma3c

Material

Lektionsanteckningar
Manual till räknaren TI-30X
Uppgifter från gamla NP, en sammanställning

Dokument med extraproblem till geometriavsnittet

Rekommenderade uppgifter för inlämning/bedömning

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000 menyn (inte Matematik 5000+).
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License