matematik-2c-vt20:start

Planering Material Länkar

Planering

ht20

Vecka Tis Ons Fre Övrigt
34 Tjuvstart, 40 repetitionproblem Repetition i grupp m.h.a. pussel, 40 repetitionsproblem  Repetition
35 Kap 3, NP MaB vt03:7, NP MaB vt05:16, utdelning fler repetitionsproblem Kap 1, NP MaB, vt02:17, NP MaB, ht06:17 Kap 2, NP MaB vt11:14, NP MaC ht03:14, utdelning ex-NP ht13 Repetition
36 Kap 4, arbete med ex-NP Arbete med gamla NP GeoGebra Repetition
37 Frågestund Frågestund Slutprov Repetition

vt20

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
2 X X, Ma2c  4. Statistik  4. Statistik 
3 "Barrlabb"  4. Statistik  4. Statistik  Kursinnehållet, 1.1 Räkna med algebraiska uttryck (8-10)   4
4 1.1 Ekvationer och ... (11-13)  1.1 Funktionsbegreppet (14-17) 1.2 Räta linjen, En formel för linjen lutning (20-26) 1.2 Parallella och vinkelräta linjer (28)  Svårt algebrapussel, 1.2 k-form ... (29-31)  1
5 1.2 k-form ... (29-31)  1.2 Linjära modeller (33-35) 1.2 Mer om räta linjer, linjär anpassning (38-42)  1.3 Linjära ekvationssystem/grafisk lösning (43-45)  1.3 Substitutionsmetod, additionsmetod (45-49), MU: Fermats sista sats 1
6 1.3 Några speciella ekvationssystem (50-51)  1.3 Ekvationssystem med tre obekanta (52-52)  Idrott istället  1.3 Tillämpningar ... (54-56)  Repetition  1
7 X, men utnyttja gärna "mattestödet" i D22, 15-17 och därefter mattecentrum i biblioteket  Prov 1 12.20-14.20 i aulan  Quiz  2.1 Räkna med polynom (72-74)  2.1 Konjugat och kvadreringsreglerna (76-78), MU: talteoriproblem  Klart sid 78
8 X
9 2.1 Faktorisera (79-80), provet i retur  2.2 Enkla andragradsekvationer (82-83)  2.2 Kvadratkomplettering, En lösningsformel (84-88)  2.2 En lösningsformel, Tillämpningar (86-91), MU: Lösning av polynomekvationer  2
10 2.2 Mer om ekvationer (94-97)  2.2 Mer om ekvationer (94-97)  2.2 Komplexa tal (98-100), 2.3 Andragradsfunktionens graf (102-109)  2
11 2.3 Andragradsfunktionens graf (102-109)  2.3 Tillämpningar (110-112)  2.4 Potens- och exponentialfunktioner (113-117), 2.4 Logaritmer (118-120)   2
12 2.4 Logaritmer (118-120)  2.4 Logaritmlagar, Logaritmer i olika baser (121-123), Distansundervisning startar 2.4 Logaritmlagar, Logaritmer i olika baser (121-123) Whiteboarden 2.4 Tillämpningar på exponentialekvationer (125-129) Whiteboarden  Klart sid 129
13 2.4 Mer om grafer (132-133)  Repetition Repetition   Repetition 
14 D-dag, frågestund i G-meet 10-12  Prov 2   Provgenomgång Geometriquiz  3.1 Vinklar (148-151), 1h Historia för de som vill  Klart sid 151
15 X X
16 3.1 Randvinklar och medelpunktsvinklar (153-156)  3.1 Randvinklar och medelpunktsvinklar (153-156)  3.2 Topptriangel- och transversalsatsen (157-161)   3.2 Area- och volymskala (162-164) 3
17 3.2 Några bevis med likformighet (166-167) 3.2 Några bevis med likformighet (166-167)  3.2 Kongruens (168-169), lektionsstart 11.30 3.3 Koordinatgeometri (172-175)   Kursstoffet genomtröskat
18 Repetition  Diagnos/Test/"Prov 3"  Uppföljning diagnos, digital bok, utvärdering  3
19         Ma3c
20       Ma3c
21 X   Ma3c
22         Ma3c
23         Ma3c
24     Ma3c

Ma2c kommer att avslutas i september. Preliminärt datum för slutprov är 11/9. Lektionerna i höst innan dess kommer att användas för repetition av Ma2c.

Material

Lektionsanteckningar, löpande och inte alltid så snygga eller ens korrekta. "Beware!"
Uppgifter från gamla NP, en sammanställning
Extraproblem av varierat slag
Svåra geometriproblem, bland annat några japanska tempelproblem

Rekommenderade uppgifter från gamla NP (kan lämnas in för bedömning)

Uppgift 17, algebra, räta linjen
Uppgift 17, ekvationssystem
Uppgift 14, tillämpning på andragradsfunktion
Uppgift 16, tiillämpning på andragradsfunktion
uppgift 18, geometri

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista
Symbolab

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License