matematik-2c-vt20:prov3

Diagnos/Test/"Prov 3"

När

Onsdag 29/4. Skrivtid 8.10-9.40. Elever med rätt till längre tid skriver till 10.10. I denna skrivtid ingår till att "fixa in" provet i Classroom.

Var

Hemprov

Vad

Kapitel 3 i läroboken.

Hur

Provet är endelat, med uppgifter på E- och C-nivå (alltså inga uppgifter på A-nivå).

Hjälpmedel: standardformelblad, räknare, GeoGebra etc.

Det kan förekomma uppgifter där lösning utan digitalt hjälpmedel krävs. Förbered penna, suddi, linjal, räknare, dator.

Provet genomförs i princip utan kontroll. Det rättas och bedöms som vanligt men ska ses som en diagnos som inte väger in i slutbetyget.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 3 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License