matematik-2c-vt20:prov2

Prov 2

När

Tisdag 31/3. Skrivtid 12.00-15.00. Elever med rätt till längre tid skriver till 16.00. I denna skrivtid ingår till att "fixa in" provet i Classroom.

Var

Hemprov

Vad

Kapitel 2 i läroboken. Saker från kapitel 1 kan dyka upp, men inte saker från kapitel 4.

Hur

Provet är tvådelat.

Del 1, Hjälpmedel: standardformelblad.

Del 2, uppgifter till vilka fullständiga lösningar krävs. Hjälpmedel: standardformelblad, räknare, GeoGebra etc.

När man känner sig klar med del 1, lämnar man in denna, tar upp sin räknare/dator och fortsätter med del 2. Därefter kan man inte gå tillbaka till del 1.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare, dator. Material utlånas endast i nödfall. Dator säkert inte.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 2 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

Man kan också kolla på gamla prov här. Möjliga uppgifter på dessa prov är

170418: 1 3 4 5 7 9 10 12
170919: 2 3 6 7 8 9
171114: 1 2 3 6 7 10
191122: 2 3 7 9 10 11 12 14 15 16 20


Lektionerna på onsdag till fredag veckan innan provet är avsatta till repetition.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License