matematik-2c-vt20:prov1

Prov 1

När

Tisdag 11/2, 12.20-14.20. Elever med rätt till längre tid skriver till 15.20.

Var

Aulan

Vad

Kapitel 1 och 4 i läroboken.

Hur

Provet är tvådelat.

Del 1, uppgifter till vilka endast svar krävs. Hjälpmedel: standardformelblad. Maximal skrivtid för denna del är 30 minuter. Denna del görs i Kunskapsmatrisen.

Del 2, uppgifter till vilka fullständiga lösningar krävs. Hjälpmedel: standardformelblad, räknare.

När man känner sig klar med del 1, lämnar man in denna, tar upp sin räknare/dator och fortsätter med del 2. Därefter kan man inte gå tillbaka till del 1.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare, dator. Material utlånas endast i nödfall. Dator säkert inte.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

Man kan också kolla på gamla prov här. Möjliga uppgifter (fast vissa är rejält svåra) på dessa prov är

170919; 1 4 5 10 11
190920; 1 2 3 5 6 7
191122; 5 6 8 17


Lektionerna på fredag innan provet nästa vecka är avsatt till repetition.

Man kan också utnyttja

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, mån, tis 16.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License