matematik-2c-vt17:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
50 Ma1c Ma1c Problem, "ekv.system" Geometriska bevis Andragradsfunktioner Tjuvstart Ma2c
51 Ma1c Matteavslutning X X X
2 X 1.1 Algebraiska uttryck, ekvationer, formler (8-13) 1.1 Funktionsbegreppet (14-17) 1.2 Räta linjen, inledning (20-22) 1.2 Räta linjen (23-26) Betygsamtal Ma1c
Vecka Tis Ons Tors Fre Övrigt
3 1.2 Parallella och vinkelräta linjer (28)  1.2 , k-form ..., Linjära modeller, (29-35)  1.2 , Mer om räta linjer (38-42)  1.2 Linjär anpassning (41-42), 1.3 Grafisk lösning (43-45) 
4 1.3 Substitutionsmetod, additionsmetod (46-49) 1.3 Några speciella ekv.system, ekv. system med tre obekanta (50-53)  1.3 Ekv. system med tre obekanta, tillämpningar ... (52-56)  X, musikal  Klart kap 1 
5 2.1 Polynom, konjugat- och kvadreringsregel (72-78)  2.1 Faktorisera (79-80)  2.2 Enkla andragradsekvationer (82-83)  2.2 Kvadratkomplettera (84-85) 
6 2.2 En lösningsformel (86-88) 2.2 Tillämpningar ... (90-91), Slut 9.20 pga svenskprov  Gör klart/Repetition  Repetition 
7 Prov 1 2.2 Mer om ekvationer (94-97)  2.2 Mer om ekvationer (94-97)   2.2 Komplexa tal (98-100)   Klart sid 100 
8 Lov 
9 2.3 Andragradsfunktioner (102-109)  2.3 Andragradsfunktioner (102-109)  2.3 Tillämpningar (110-112)  2.4 Potenser etc. (113-117) 
10 X, Fy-prov  2.4 Potenser etc., 2.4 Logaritmer (118-120)  2.4 Logaritmlagar (120-122)  2.4 Logaritmer med olika baser (123), Känguruproblem  
11 2.4 Tillämpningar... (125-129), anonym diagnos 20 min, Kleinflaskor  2.4 Tillämpningar... (125-129) 2.4 Mer om grafer... (132-133), frivillig Kängurutävling i aulan 8.30  3.1 Vinklar (148-151), ev S/F-quiz, paralllell NMT-föreläsning  2/3 
12 3.1 Randvinklar och medelpunktsvinklar (153-156)  X, Världsvattendag  3.2 Topptriangelsatsen ... (158-161)  3.2 Area- och volymskala (162-164), Stabila äktenskap  3
13 3.2 Några bevis ... (166-167), Konstruktioner passare och linjal eller Extraproblem om man har tid/lust   X 3.2 Kongruens (168-169)  3.3 Koordinatgeometri, Game of Life 
14 X 3.3 Koordinatgeometri, repetition  Repetition, salsbyte till B34, ev något på tavlan  Repetition, frågestund 
15 Lov 
16 Prov 2, 12.50-15.20 i aulan  4.1 Statistiska metoder (188-196)  4.1 Statistiska metoder (188-196)  4.1 Statistiska metoder, provet i retur (188-196)  4, Anton
17 4.2 Läges- och spridningsmått (198-206)  X, NP Sv1  4.2 Läges- och spridningsmått (198-206)  4.2 Standardavvikelse (208-211), 4.3 Normalfördelning (216-219)  4, Anton 
18 X, Fy-prov  X, NP En5  4.3 Normalfördelning (216-219), 4.4 Modellering (220-222)  Gör klart/arbete med NP vt2015  4
19 Repetition, gemensam koll på NP vt2015  X, Mattekonvent 13.00-16.00 i matsalen, ingen anmälan Repetition   
20 Repetition, salsbyte till D31  Repetition/frågestund, salsbyte till C43  NP Idrott på matten  Mattekonvent mån 15/5, 15.00-17.00 i matsalen 
21 Svenska på matten   
22 NP i retur. Några Numberphile-filmer  X, Bolmen  X, Bolmen  Intro Ma3c   
23 X Uppvärmning Ma3c eller problem  Uppvärmning Ma3c eller problem  Uppvärmning Ma3c eller problem  Betygssamtal 
24 ev Sv, ev Ma  Ma3c/avslutning, salsbyte till D01  X, lärare bortrest  X, skolavslutning   

Material

Diagnos sid 94-123

Extraproblem, för frivillig inlämning

Konstruktioner passare och linjal
Tycker man konstruktioner är roligt kan man sedan fortsätta med Euclidea

Beskrivande statistik, kursiv extraläsning

Uppgifter från gamla NP, en sammanställning

Lösningsskisser NP vt12
Lösningsskisser NP vt15

Kapitel 1 i Ma3c-boken

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, dagens gymnasium
Bedömningsexempel, exempeluppgifter producerade av "skolverket" inför nya gymnasiet.
Nationella prov, "gamla" gymnasiet

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License