matematik-2c-vt17:prov2

Prov 2

När

Tisdag 18/2, 12.50-15.20. Rekommenderad skrivtid 110 minuter så tiden till 15.20 är inklusive "förlängd tid".

Var

Aulan

Vad

Kapitel 2 och 3 i läroboken.

Hur

Provet har en del. Till denna är elektroniska hjälpmedel (räknedosa, GeoGebra) tillåtna. Om man vill använda GeoGebra måste man ta med dator och se till att man har förberett stickan. Standardformelblad bifogas provet.

I vissa uppgifter kommer det att anges att det krävs algebraisk lösning. Då räcker det inte att hänvisa till räknare eller GeoGebra. I andra uppgifter är det ok att göra sådana hänvisningar. Men kom ihåg att även då motivera/förklara er lösning.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare, dator. Se till att datorn är fulladdad. Material utlånas endast i nödfall. Dator lånas säkert inte ut.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

För extra repetitonstid/frågetid kan man utnyttja

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License