matematik-2c-vt17:prov1

Prov 1

När

Tisdag 14/2, 13.40-16.40. Rekommenderad skrivtid 120 minuter så tiden till 16.40 är inklusive "förlängd tid".

Var

Aulan

Vad

T.o.m. sid 91 i läroboken.

Hur

Provet har en del. Till denna är elektroniska hjälpmedel INTE tillåtna (såsom räknedosa, GeoGebra). Man får använda standardformelblad på hela provet. Detta bifogas provet.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

Från kapitel 1 är allt repetitionsmaterial görbart men från kapitel 2 är endast följande görbart;

Diagnos 2: 1 2 3 4 5 6
Blandade övningar kapitel 2 (sid 140-142): 1 2 3 5a 6ad 8 9a 10 15 17 19 24 27 28
Blandade övningar kapitel 1-2 (sid 143-145): 1 2 3 4 6 7a 8 9 11 13 15 17 20 26

För extra repetitonstid/frågetid kan man utnyttja

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License