matematik-2c-vt17:NP

NP

När

Torsdag 18/5, 9.00-14.00 enligt följande i normalfallet:

9.00-11.00 del B och C
11.00-12.00 Lunch
12.00-14.00 del D

För elever med anpassning gäller:

8.30-11.30 del B och C
11.30-12.30 Lunch
12.30-15.30 del D

Ingen annan undervisning denna dag.

Var

D21 i normalfallet. Elever med anpassning skriver i F01-F04.

Vad

Hela kursen.

Hur

Standardformelblad får användas till alla provdelar och utdelas. Linjal får man också använda. För övrigt:

del B, kortsvarsdel där svaren skrivs direkt i häftet, inga digitala hjälpmedel
del C, flera uppgifter som löses på separat papper, inga digitala hjälpmedel
del D, flera uppgifter som löses på separat papper, digitala hjälpmedel dvs GeoGebra (via sticka) och räknedosa tillåtna (och kanske nödvändiga)

Det är väsentligt att ni har testat "GeoGebra-stickan" i förväg, så vi minskar strul och stressmoment under provet. Datorn måste vara fulladdad eftersom det kan vara svårt att komma åt strömuttag i skrivsal. Tar "kraften" slut får man kanske nöja sig med räknedosan.

Man kan inte räkna med någon hjälp med hantering av GeoGebra eller räknedosa vid provtillfället, så se till att ni kan det ni behöver. Var gärna på plats 11.50 och "starta upp".

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall. Dator utlånas INTE.

Repetitionstillfälle

Utöver ordinarie lektionstid erbjuds

Mattekonvent i Spykens restuarang
- ons 10/5, 13.00-16.00. Drop in.
- mån 15/5, 15.00-17.00. Anmäl er via länk i V-klass
Spykens mattestudio i D22, mån 15.00-17.00, fre 8.00-9.00

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License