matematik-2c-vt15:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

27/4 Två extra och obligatoriska tillfällen att träna inför NP har lagts in, nämligen

Tors 7/5, 13.30-16.00 i D31. Detta är alltså efter er friluftsdag!

Mån 11/5, 12.30-15.00. Det blir lunch 11.30-12.30 efter ert NP. Därefter ses vi 12.30-13.30 i D23 och 13.30-15.00 i C41.

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
2  X Ma1c  Intro Ma2c, lämna Ma1c-böcker 9.35  
3 X, eget arbete med 1.1 Räkna med ..., Ekvationer ... (8-13) 1.1 Funktionsbegreppet (14-17), betyg Ma1c 1.1 Funktionsbegreppet (14-17), 1.2 Räta linjen (20-26) 1.2 Räta linjen, parallella/vinkelräta linjer (20-28) X, eget arbete med 1.2 Räta linjen (till 31) Betygssamtal Ma1c, Klart sid 31
Vecka Mån Tis Ons Fre Övrigt
4 1.2 Linjära modeller (33-35) 1.2 Mer om räta linjer (38-40) Intro 1.3, problemlösning 1.2 Linjär anpassning (41-42), 1.3 Ekvationssystem, grafisk lösning, substitutionsmetod (43-47)
5 1.3 Additionsmetod (48-49) 1.3 Några speciella ekvationssystem (50-51) 1.3 System med tre obekanta, Tillämpningar ... (52-56) 2.1 Polynom (72-74) Klart sid 74
6 2.1 Polynom (76-80) 2.1 Polynom (76-80) X 2.1 Polynom (72-80)
7 Rep Rep Prov 1 "Uppsamling" sid 72-80
8 X X X X Sportlov
9 Proven i retur, 2.2 Enkla andragradsekvationer (82-83) 2.2 Kvadratkomplettering (84-85), 2.2 En lösningsformel (86-88) 2.2 En lösningsformel (86-88) 2.2 Tillämpningar ... (90-91) Klart sid 90
10 2.2 Mer om ekvationer (94-97) ( 2.2 Komplexa tal (98-100), Sv-prov en kvart in på matten 2.3 Andragradsfunktionens graf (102-109) Para-Ball-a
11 X 2.3 Andragradsfunktionens graf (102-109) 2.3 Tillämpningar (110-112) 2.4 Potenser etc (113-117) 2
12 X, NMT-föreläsning (fysik) 2.4 Exponentialekvationer och logaritmer (118-120) 2.4 Logaritmlagar (121-122) 2.4 Logaritmlagar, logaritmer i olika baser (121-123) Klart sid 123
13 2.4 Tillämpningar (125-129) 2.4 Tillämpningar (125-129) X 2.4 Mer om grafer (132-133) Klart kap 2
14 X X X X Påsklov
15 X X 3.1 Vinklar (148-156) 3.1 Vinklar (153-156), 3.2 Likformighet (157-161), lärare på plats senast 10.05 3
16 3.2 Likformighet (157-164) Rep, logaritmer, komplexa tal och ev. annat Rep, frågestund Prov 2 3
17 Ett par uppg från provet Uppföljning prov 3.2 Likformighet, kongruens (166-169) 3.3 Koordinatgeometri (172-175) Klart kap 3
18 4.1 Statistiska metoder (188-196) 4.1 Statistiska metoder (188-196), fotbollsträning för vissa X, NP En 5 X 4
19 4.2 Läges- och spridningsmått (198-206) 4.2 Läges- och spridningsmått (208-211) 4.3 Normalfördelning (216-219) 4.4 Funktionsanpassning (220-222) MaX på tors 13.30-16.00 i D31
20 MaX -15 Rep, gammalt NP Rep X Rep
21 Rep/frågestund NP Ma2c X, kompledigt X, kompledigt
22 Tjuvstart Ma3c Hörjel Hörjel NP i retur Ma3c
23 Ma3c, betygsamtal
24 X? Ma3c

Material

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, dagens gymnasium
Bedömningsexempel, exempeluppgifter producerade av "skolverket" inför nya gymnasiet.
Nationella prov, "gamla" gymnasiet

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License