matematik-2c-vt15:prov1

Prov 1

När

Onsdag 11/2, 8.10-9.40. Elever med längre skrivtid sitter till 10.10.

Var

Aulan

Vad

Kapitel 1 i läroboken, dvs t.o.m. sid 69.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad och räknedosa till hela provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Man bör ha koll på samtliga.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Det är nog inte realistiskt/nödvändigt att kika på alla utan plocka ut sådana som känns intressanta och på lagom nivå.

Lektionerna måndag och tisdag nästa vecka är avsatta till repetition. Utöver detta erbjuds

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License