matematik-2c-vt14:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
2 X X Ma1c 1.1 Räkna med ..., Ekvationer ... (8-13) 1.1 Funktionsbegreppet (14-17)
3 1.1 Funktionsbegreppet (14-17), 1.2 Inledning (20-22), betyg Ma1c 1.2 Linjer (23-31), betyg Ma1c 1.2 Linjer (23-31), betyg Ma1c Period 2 Period 2
Vecka Tis Ons Tors Fre Övrigt
3 Period 1 Period 1 1.2 Linjer (29-35), betyg Ma1c 1.2 Linjer (29-35), MU: Fermats sista sats Klart sid 35
4 1.2 Mer om linjer, linjär anpassning (38-42) 1.2 Linjär anpassning, 1.3 Grafisk lösning (43-45) 1.3 Grafisk lösning (43-45), 1.3 Subst.- och add.metod (46-49) 1.3 Några speciella ekv.system (50-51) Till n.v. klart sid 51 och kika på 52-53.
5 1.3 Ekv.system med tre obekanta, Tillämpningar ... (52-55) Repetition, Emily Prov 1, 12.30-14.00, aulan 2.1 Polynom (72-80), Emily
6 2.1 Polynom (72-80) 2.1 Polynom (72-80) Provet i retur 2.2 Enkla andragradsekvationer (82-83) 2.2 Kvadratkomplettering (84-85) Klart sid 85
7 2.2 En lösningsformel (86-88) 2.2 Tillämpningar ... (90-91) 2.2, lärarlöst, gör klart t.o.m. sid 91 på valfri plats 2.2 Mer om ekvationer (94-97) 2
8 X X X X Sportlov
9 2.2 Komplexa tal (98-100) 2.3 Andragradsfunktionens graf (102-109) 2.3 Andragradsfunktionens graf (102-109) 2.3 Andragradsfunktionens graf (102-109) Klart sid 109
10 2.3 Tillämpningar (110-112), lektionen lärarlös och på valfri plats, får man tid över börja på 2.4 2.4 Potenser, potensekv., potensfunkt., exp.funkt. (114-117) 2.4 Exponentialekvationer och logaritmer (118-120), 11.30-12.20 konsert i musiksalen, matte från 13.00. 2.4 Logaritmlagar (120-122)
11 2.4 Gör klart till sid 122, lite om logaritmens historia 2.4 Logaritmer i olika baser (123), 2.4 Tillämpningar ... (125-129) 2.4 Tillämpningar ... (125-129) X, NMT-föreläsning Klart sid 129
12 Repetition, t.ex. Diagnos 2 Repetition, frågestund Prov 2, D01, 12.20-14.30. Kängurutävling 8.30-9.30 för vissa. 2.4 Mer om grafer (132-133) Klart kap 2
13 X Proven i retur Introduktion geometriavsnittet, 3.1 Yttervinklar, randvinklar (148-156) 3.1 Yttervinklar, randvinklar (148-156) 3, samtal
14 3.2 Topptriangelsats, transversalsats, area- och volymskala (158-164) 3.2 Topptriangelsats, transversalsats, area- och volymskala (158-164) X 3.2 Några bevis..., kongruens (166-169) 3 samtal
15 3.3 Koordinatgeometri (172-175) X Arbete med geometriavsnittet Arbete med geometriavsnittet, deadline inl. oskarp uppg. 3, samtal
16 X X X X Påsklov
17 Arbete med geometriavsnittet Arbete med geometriavsnittet Arbete med geometriavsnittet Arbete med geometriavsnittet, deadline inl. skarp uppg. 3
18 X 4.1 Statistiska metoder (188-196) X X Klart sid 201
19 X 4.2 Lägesmått, spridningsmått (198-206) 4.3 Normalfördelning (216-219), lektionsstart 13.00 pga NP Sv1 4.4 Modellering (220-222) Klart kap 4
20 Rep, NP vt2012 Rep, NP vt2012 Rep, Klimatprojekt efter lunch (ingen matte) Rep Rep?, mat kom. LTH på tors
21 CRC-besök, skolval. Rep, extralektion 13.20-14.15 i C23 (istället för Samh) Rep, ändrad sal till B42 NP Ma2c SI-ledare info, troligen glassbåtar, pyssel
22 Start Ma3c, bokutdelning X X X
23 Troligen NP i retur, Ma3c/betyg Ma3c/betyg Ma3c/betyg X Betyg
24 Skolavslutning Ma3c

Material

Geometriproblem för inlämning

Formalia

Formelblad
Ämnesplaner
Nationella prov, dagens gymnasium
Bedömningsexempel, exempeluppgifter producerade av "skolverket" inför nya gymnasiet.
Nationella prov, "gamla" gymnasiet

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License