matematik-2c-vt14:Prov1

Prov 1

När

Torsdag 30/1, 12.30-14.00. Elever med rätt till längre skrivtid startar 12.00.

Var

Aulan

Vad

Kapitel 1 i läroboken.

Hur

Provet är endelat. Räknedosa och standardformelblad får användas till hela provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitlet:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Man bör ha koll på samtliga.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Det är nog inte realistiskt/nödvändigt att kika på alla utan plocka ut sådana som känns intressanta och på lagom nivå.

Vi kommer att använda onsdagslektionen till frågestund/repetition.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License