matematik-2c-vt14:NP

NP Ma2c, vt2014

När

Torsdag 22/5, 10.00-12.00 (del B och C), 13.00-15.00 (del D). Elever med anpassning startar 9.00. Inga lektioner efter provet.

Var

C22 (elever med längre skrivtid etc sitter i KB02/03).

Vad

Rubbet

Hur

Provet är tredelat. Del B är en kortsvarsdel och medan det till del C krävs fullständiga lösningar. Till båda dessa delar är enda hjälpmedel standardformelbladet. Del D består också av uppgifter till vilka det krävs fullständiga lösningar, men här är räknedosa/digitala hjälpmedel tillåtna.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Som repetitionsmaterial fungerar boken utmärkt, t.ex. kan man åter en gång titta igenom repetitionsmaterialet i slutet på kapitlen. Man gör också det offentliga NP som utdelats. Om man får tid över kan man också kika på gamla NP från i första hand MaA.

Som extra repetitionstid rekommenderas mattestudion i mattestudion i D22, fre 8-9 och måndag 15-17.

Kontakta gärna läraren med frågor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License