matematik-2c-vt12:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

19/1 Kursen börjar.

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Övrigt
3 X X   X Introduktion, 1.1 Räkna med algebraiska uttryck Klart sid 10
4 1.1 Ekvationer och omskrivning av formler (11-13) 1.1 Funktionsbegreppet (14-17)   1.2 Inledning (20-22) 1.2 En formel för linjens lutning (23-26), MU: Fermats sista sats Klart sid 26
5 1.2 Parallella och vinkelräta linjer, k-form och enpunktsform (28-31) 1.2 Linjära modeller (33-35)  X 1.2 Mer om räta linjer (38-40), MU: Collatz och Lychrel Klart t.o.m. a-uppg sid 40
6 1.2 Mer om räta linjer (38-40), 1.2 Linjär anpassning (41-42) 1.3 Ekvationssystem (43-49)  1.3 Ekvationssystem (43-49) 1.3 Några speciella ekvationssystem (50-51), MU: Besök från fjärde dimensionen Klart minst sid 51
7 1.3 Tillämpningar och problemlösning (54-56) Repetition Prov 1, aulan 1.3 Ekvationssystem med tre obekanta (52-53), skrivplattor, MU: Spela Nim Kap 1 klart
8 X X X X Sportlov
9 2.1 Vad är ett polynom, räkna med ... (72-74), Per Jönsson 2.1 Konjugatregeln och kvadreringsreglerna (76-78), provet i retur  2.1 Konjugatregeln och kvadreringsreglerna, Faktorisering (76-80) 2.1 Gör klart. MU: Vända brickor, julklappsorganisation Klart sid 80
10 X 2.2 Enkla andragradsekv., kvadratkomplettering (82-85)  2.2 En lösningsformel (86-88), NMT-föreläsning från 13.45. 2.2 Tillämpningar (90-91), MU: Ekvationslösningens historia Klart sid 91.
11 X, Projekt i Hållbar utveckling på mattelektionerna  2.2 Mer om ekvationer (94-96) 2.2 Mer om ekvationer (97), lektionen 8.20-9.40 istället. X Klart sid 97, ha läst 98-99, Projekt hållbar utv.
12 2.2 Komplexa tal (98-100), 2.3 Andragradsfunktionens graf (101-109) 2.3 Andragradsfunktionens graf (101-109)   2.3 Andragradsfunktionens graf, Tillämpningar (101-112) 2.3 Tillämpningar (110-112), 2.4 Potenser (113-115), vi är i B01, MU: Gyllene snitt och Fibonaccital Klart sid 115?
13 2.4 Potenser (113-117) 2.4 Potenser (113-117), Diagnos kap 2 t.o.m. 115, lite om skärminspelning 2.4 Logaritmer (118-120) , MU: Fraktaler, ett YouTubeklipp Klart sid 120
14 X X   X X Påsklov
15 X 2.4 Logaritmlagar (121-122)   2.4 Tillämpningar ... (125-129), göra skärminspelning. Lärarlös lektion under eget ansvar 2.4 Tillämpningar ..., Mer om grafer (125-133), MU: Två "tankeläsningstrick" Klart sid 133. Inlämnad skärminspelning senast fre 23.59. Observera att sida 123 utgår.
16 2.4 Mer om grafer (132-133), repetition Repetition   Prov 2 aulan 13.10-14.40 Info om NP, ämnesplan. Därefter tävling (järnaffären m.m.)! Kap 2 klart
17 3.1 Vinklar (148-151) 3.1 Randvinklar ... (153-156)   3.2 Likformighet, Nicklas 3.2 Area- och volymskala, Nicklas 3
18 X X   3.3 Koordinatgeometri, Nicklas. Proven i retur 3.2 Likformighet, kongruens (166-169), 3.3 Koordinatgeometri (172-175) 3
19 3 Gör klart 4.1 Statistik (188-196)  4.1 Läges och spridningsmått med Nicklas Gör klart t.o.m. sid 206, exempeluppgifter från NP utdelas 3/4
20 4.2 Standardavvikelse (208-211) Rep: Algebra via Höjdpunkter från NP MaBC  Rep: Exempel på NP-uppgifter X Som extra rep-material kan man använda NP i MaB från 2002 och 2005. Vissa uppgifter på NP MaC är också görbara, nämligen 2002:2,4,7,8,10,13; 2005:3,4,5,8,14,15; 2009:3,4,6,7,9,10,13; 2011: 2,4,6a,7,13,14,15. Proven finns under Material under planeringen.
21 Rep: Geometri m.m. Rep: Frågestund   NP Ma2c, 9.00-11.00, 12.00-14.00 i C21 X, Hörjel
22 Förberedelse för muntligt prov   X, fast kanske muntliga prov på e.m. 3, 4, Muntliga prov hela veckan
23 Muntliga prov första passet. Geometriinlämning senast 24.00 Normalfördelning   X Normalfördelning, kompletterande uppgift till NP 4.3
24 NP i retur, ev betygsamtal Betygsamtal, Per Jönsson MAH, läs igenom 4.4  Betygsamtal, "praktisk" matematik som avslutning X

Material

Information om uppgifter att göra med skrivplatta/skärminspelning/OneNote/GeoGebra
Geometriuppgifter för inlämning

Diagnos 1, kap 2 t.o.m. sid 115

Höjdpunkter från NP MaBC

Formalia

Formelblad
Ämnesplaner
Nationella prov, "gamla" gymnasiet
Exempeluppgifter NP Ma2bc
Info om muntligt delprov

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Screencast-O-Matic, online skärminspelare.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License