matematik-2c-vt12:digitala

Informationen får ses som preliminär och löpande. Det kan alltså blir ändringar efter hand, men såklart med viss framförhållning

Matematik för den digitala generationen, NA1d, vt12

Allmän info

Under vårterminen (fr.o.m. mars) kommer ni att använda skrivplattor, OneNote och skärminspelningar för att lösa, presentera och kommunicera matematik/problem. I detta arbete finns några obligatoriska moment i kursen. Dessa genomförs alltså oberoende av om man vill delta i den studie som Per Jönsson håller i eller inte. Ett av momenten är dessutom del i betygsunderlaget.

Tanken är också att ni ska få möjlighet till löpande feedback på lösningar. Ni kan alltså, frivilligt, lösa uppgifter i OneNote som sedan läraren kommenterar. Utnyttja detta!

Obligatoriska moment (deadline alltid fredag 24.00)

Vecka 11: Lös antingen 2225a (enklare) eller 2233c (svårare) såväl med kvadratkomplettering som med lösningsformel. Motivera i ord (skrivet) varje steg!

2225a) $x^2-6x+5=0$

2233c) $2x+5=\frac{3}{5}x^2$

Vecka 15: Lös en valfri uppgift på sida 111-112. Välj dock gärna svårighetsgrad efter din ambitionsnivå. Till denna lösning gör du en skärminspelning med tillhörande ljud.

Vecka 22: Lös en tilldelad geometriuppgift med skärminspelning och tillhörande ljud. Denna uppgift är skarp i den meningen att den ingår i kursens betygsunderlag.

Frivilliga men rekommenderade moment

Löpande: Lös uppgifter som du vill ha feedback på i OneNote. Läraren kommenterar löpande. Det finns såklart inga krav på att din lösning ska vara korrekt, däremot prydlig och någorlunda utförlig. Du får gärna kommentera oklarheter eller skriva in frågor. Efter lärarkommentaren har du möjlighet att korrigera eller göra klart din lösning.

Löpande: Jag lägger gärna ut lösningar på bokens c-uppgifter på Wikin. Om ni löser sådana (korrekt) i OneNote kan era (signerade) lösningar offentliggöras som pdf:er. Dock lägger jag i princip bara ut en lösning på varje uppgift, så först till kvarn gäller.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License