matematik-2c-ht19:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
34 X X Vad är matematik Lundadiagnos 1.1 Räkna..., ekvationer, formler (8-13) 1
35 1.1 Funktionsbegreppet (14-17) 1.2 Räta linjen - inledning (20-22) 1.2 En formel för linjens lutning (23-26) 1.2 Parallella och vinkelräta linjer, k-form ... (28-31) 1.2 Linjära modeller (33-37), MaX: oändligheter del 1 Klart sid 37
36 1.2 Mer om räta linjer, Linjär anpassning (38-42) 1.2 Mer om räta linjer, Linjär anpassning (38-42), 1.3 Grafisk lösning (43-45) 1.3 Substitutionsmetod, additionsmetod (46-49) 1.3 Några speciella ekvationssystem, Ekvationssystem med tre obekanta (50-53) 1.3 Ekvationssystem med tre obekanta, Tillämpningar ... (52-56), MaX: oändligheter del 2 Kap 1 klart
37 Problemlösning, SMT, Kval2018 Problemlösning, SMT, Wall Street 2.1 Polynom, konjugat- och kvadreringsregler (72-74, 76-77) Na19c till Ven X 2
38 2.1 Faktorisera (79-80), 2.2 Enkla andragradsekvationer 82-83) 2.2 Kvadratkomplettera, En lösningsformel (84-88) Gör klart, repetiton Repetiton Prov 1 2
39 Prov i retur, 2.2 Tillämpningar och problemlösning (90-91) 2.2 Mer om ekvationer (94-97) 2.2 Mer om ekvationer (94-97) 2.2 Komplexa tal (98-100), Salsbyte till F25 2.3 Andragradsfunktionens graf, största/minsta värde (102-109) 2
40 2.3 Tillämpningar (110-112) X 2.4 Potensfunktioner och exponentialfunktioner (114-117) Andreas Jakobsson besöker oss 2.4 Exponentialekvationer och logaritmer (118-120) 2
41 2.4 Logaritmlagarna, logaritmer i andra baser (121-123) X, Fy-prov 2.4 Logaritmlagarna, logaritmer i andra baser (121-123) 2.4 Tillämpningar ... (125-129) 2.4 Tillämpningar ... (125-129), 2.4 Mer om grafer (132-133) Klart kap 2
42 3.1 Inledning, yttervinkelsats (149-151) 3.1 Inledning, yttervinkelsats (149-151) 3.1 Randvinklar och medelpunktsvinklar (153-156) 3.2 Topptriangelsatsen och transversalsatsen (158-161) 3.2 Area- och volymskala (162-164), MaX: Möbiusband m.m. 3
43 3.2 Några bevis med likformighet, Kongruens (166-169), slut 14.50 pga aktivitet i aulan 15.00 3.2 Några bevis med likformighet, Kongruens (166-169) 3.3 Koordinatgeometri (172-175) Extraproblem för inlämning Extraproblem för inlämning 3
44 X X X X X Höstlov
45 Extraproblem för inlämning X 4.1 Statistiska metoder (188-196), inlämning geometriproblem vid lektionsstart 4.1 Statistiska metoder (188-196) 4.2 Läges- och spridningsmått (198-207)
46 4.2 Standardavvikelse (208-211) 4.3 Normalfördelning (216-219) 4.4 Modellering (220-222) X 4. Gör klart. Repetition 4
47 Repetition, gamla prov? Repetition, gamla prov? X Repetition Prov 2 4
48 Proven i retur Arbete med NPvt2012 Arbete med NPvt2012 Utprövning NP-uppgifter i D01 Adventssång, lektionsstart 9.30
49 NP vt2012 Repetition NP vt2015 Repetition Repetition Rep
50 Repetition, Mattekonvent 15.00 NP Programmering X, (NP Ma1c) Programmering
51 Matteavslutning NP i retur X X X
2 X X Ma3c drar igång

Material

Dokument med extraproblem till geometriavsnittet

Uppgifter från gamla NP, en sammanställning

Rekommenderade uppgifter för inlämning/bedömning

Uppgift 17, räta linjen, algebra
Uppgift 16, andragradsfunktioner, modellering
Uppgift 14, logaritmer
Uppgift 18, geometri

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License