matematik-2c-ht17:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
34 Intro, vad är matematik  Lundadiagnos i D01 1.1 Räkna..., ekvationer, formler (8-13)  1.1 Funktionsbegreppet (14-17)  1.2 Inledning, En formel ... (20-26), MaX: oändligheter del 1   
35 1.2 Parallella ..., k-form ... (28-31)  1.2 Linjära modeller (33-35)  1.2 Mer om räta linjer (38-42)  1.2 Linjär anpassning (41-42), 1.3 Grafisk lösning (43-45)  1.3 Substitutionsmetod, Additionsmetod (46-49), MaX: oändligheter del 2  Klart sid 49 
36 1.3 Några speciella ... (50-51)  1.3 Tre obekanta (52-53)  1.3 Tillämpningar ... (54-56), 2.1 Polynom (72-74)  2.1 Konjugatregel, kvadreringsregel (76-78), MaX: Kleinflaskor m.m.   
37 2.1 Faktorisera (79-80)  2.2 Enkla andragradsekvationer, kvadratkomplettering (82-85) 2.2 En lösningsformel (86-88)  2.2 Tillämpningar ... (90-91), MaX: Pyth sats i På Spåret   
38 Repetition  Prov 1  Kängurutävling junior 2017  2.2 Mer om ekvationer (94-97)  2.2 Komplexa tal (98-100), MaX: Talområden  Klart sid 100 
39 2.3 Andragradsfunktioner (102-109), provet i retur   2.3 Andragradsfunktioner (102-109) 2.3 Andragradsfunktioner, tillämpningar (110-112)  2.4 Potenser m.m. (114-117), MaX: kägelsnitt, parabler och ellipser  Klart sid 117 
40  2.4 Exponentialekvationer och logaritmer (118-120) 2.4 Logaritmlagar (121-122)  2.4 Logaritmer i andra baser (123-129)  MaX: Andreas Jakobsson, LTH 
41 2.4 Tillämpningar ... (125-129)  2.4 Mer om grafer (132-133)  SF-quiz kapitel 1 och 2  3.1 Inledning, Yttervinkelsatsen (148-151)  3.1 Randvinklar och medelpunktsvinklar (153-156), MaX: Eukildes bevis av Pythagoras sats, På spåret
42 3.2 Topptriangelsatsen (158-161)  3.2 Area- och volymskala (162-164)  3.2 Några bevis ... (166-167)  3.2 Kongruens (168-169)  3.3 Kongruens (168-169), MaX: Stabila äktenskap 
43 3.3 Koordinatgeometri (172-175)  Extraproblem  Extraproblem  Extraproblem  Extraproblem  3, Dokument med extraproblem 
44 Lov 
45 4.1 Statistiska metoder (188-196)  4.1 Statistiska metoder (188-196) 4.2 Lägesmått (198-206)  Repetition, MaX: Primtal 
46 Repetition  Prov 2  4.2 Standardavvikelse (208-211)  4.3 Normalfördelning (216-219), MaX: Två trolleri och kanske ett spel   
47 4.3 Normalfördelning (216-219), proven i retur   4.4 Modellering (220-222)  Repetition, Blandade övningar sid 234-237  Repetition, Blandade övningar sid 234-237  Repetition, Blandade övningar sid 234-237, utdelning NP2012, MaX: När Fermat, Euler och kanske Gauss trodde fel 
48 Repetition, NP2012, utdelning NP 2015  Repetition, urval gamla NP  Crafoordföreläsning i Stadshallen 10.00-13.00 med Tadashi Tokieda Repetition, frivillig inlämning NP2015, MaX: Stora tal   
49 Repetition, NP2015, mattekonvent 15-17 i skolrestaurangen  Repetition, Besök från Danmark  Repetition, frågestund, eventuell skridsko  NP  
50 Kompledigt  Kompledigt  Ma3c, hämta Ma3c-böcker  Ma3c Problemlösning   
51 Proven i retur   
2          

Material

Dokument med extraproblem till geometriavsnittet

Konstruktioner passare och linjal
Tycker man konstruktioner är roligt kan man sedan fortsätta med Euclidea

Beskrivande statistik, kursiv extraläsning

Uppgifter från gamla NP, en sammanställning

Lösningsskisser NP vt12
Lösningsskisser NP vt15

Kapitel 1 i Ma3c-boken

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, dagens gymnasium
Bedömningsexempel, exempeluppgifter producerade av "skolverket" inför nya gymnasiet.
Nationella prov, "gamla" gymnasiet

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License