matematik-2c-ht17:prov2

Prov 2

När

Tisdag 14/11, 14.00-17.00.

Var

C22

Vad

Kapitel 2 och 3 i läroboken.

Hur

Provet har en del. Till denna är elektroniska hjälpmedel tillåtna (såsom räknedosa, GeoGebra). Man får använda standardformelblad på hela provet. Detta bifogas provet.

Svårighetsgraden på uppgifterna är i huvudsak C och uppåt.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 2 och 3 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License