matematik-2c-ht17:prov1

Prov 1

När

Tisdag 19/9, 14.00-17.00. Rekommenderad tid för provet är 120 minuter, men alla får nyttja den längre skrivtiden.

Var

Aulan

Vad

T.o.m. sid 91 i läroboken.

Hur

Provet har en del. Till denna är elektroniska hjälpmedel INTE tillåtna (såsom räknedosa, GeoGebra). Man får använda standardformelblad på hela provet. Detta bifogas provet.

Svårighetsgraden på uppgifterna är i huvudsak C och uppåt.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

Från kapitel 1 är allt repetitionsmaterial görbart men från kapitel 2 är endast följande görbart;

Diagnos 2: 1 2 3 4 5 6
Blandade övningar kapitel 2 (sid 140-142): 1 2 3 5a 6ad 8 9a 10 15 17 19 24 27 28
Blandade övningar kapitel 1-2 (sid 143-145): 1 2 3 4 6 7a 8 9 11 13 15 17 20 26

För extra repetitonstid/frågetid kan man utnyttja

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License