matematik-2c-ht15:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
34 X Intro  Lundadiagnos 80 min  1.1 Räkna..., ekvationer, formler (8-13)   1, R
35 1.1 Funktionsbegreppet (14-17) Jobba på  1.2 Räta linjen (20-26), GeoGebra  1.2 Räta linjen (23-31)  1.2 Linjära modeller (33-35), Konstruktion i GeoGebra  1, R
36 1.2 Mer om räta linjer, linjär anpassning (38-42) Jobba på  1.3 Linjära ekvationssystem (43-49)  X, Ven  1.3 "Resten" (50-56) 1, R 
37 1.3, lämna in algebraisk lösning på GeoGebraproblem, gör klart kap 1 Magnus kap 2    Katte, 13.45-14.45 musiksalen  2, M 
38 Jobba på         2, M 
39 Jobba på         2, M 
40 Jobba på         2, M 
41 Jobba på       2, M 
42 Jobba på         2, M 
43 Jobba på       DD, mittkursprov, prel 12.00-15.00  2/3 M 
44 X Höstlov 
45 3.1 Vinklar (148-156) Jobba på  3.1 Vinklar (148-156) , proven i retur  3.2 Likformighet (157-161), samtal  3, R 
46 3.2 Area- och volymskala (162-164) 3.2 Bevis med likformighet, kongruens (166-169)  3.2 Bevis med likformighet, kongruens (166-169)  3.3 Koordinatgeometri (172-175)  Klart kap 3, R 
47 X 4.1 Statistiska metoder (188-196), börja på egen hand och gör så mycket ni orkar  4.1 Statistiska metoder (188-196)  4.2 Lägesmått, spridningsmått (198-211) 4.2 Lägesmått, spridningsmått (198-211)  4, R 
48 4.3 Normalfördelning (216-219) Jobba på  4.4 Modellering (220-222) Rep, NP vt2015 Rep, NP vt2015, M Klart kap 4, R 
49 Rep Rep  Rep, R  Rep, M  Rep, M  Rep, R, M 
50 Rep, "Mattekonvent" Ev X  NP   Ma3c Ma3c  R, M 
51 Passare och linjal Kovalevskyproblem  Kardinaliteter  Fika  R, M 
2 NP i retur Ma3c  Betygsamtal, Ma3c  Ma3c  Ma3c 

Material

GeoGebra

GeoGebrauppgifter

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, dagens gymnasium
Bedömningsexempel, exempeluppgifter producerade av "skolverket" inför nya gymnasiet.
Nationella prov, "gamla" gymnasiet

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Jonas Hall
Andrew Martin
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visull matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License