matematik-1c-ht22:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
33 X X X X X, politisk debatt i aulan
34 Lundadiagnos Vad är matematik? Skolval aulan 9.20. 1.1 Tal och prioriteringsregler (10-13) 1.1 Negativa tal (14-17) 1.2 Tal i bråkform (19-23) 1
35 1.2 Tal i decimalform, Avrundning ... (25-30), SI-info 1.3 Algebraiska uttryck (32-34) 1.3 Förenkling av algebraiska uttryck (35-38) 1.4 Lösning av linjära ekvationer, Mer om ekvationslösning (40-46) 1.4 Uttryck ekvationer och bråk (47-50) 1
36 1.4 Tillämpningar och problemlösning (52-56) 1.5 Repetition ..., Repetition ..., (60-65) Föreläsning med Andreas Jakobsson 14.15-15.15 i aulan. 1.5 Förändringsfaktor, Procentuella förändringar i flera steg (66-73) 1.5 Gör klart, problemlösning eller börja kolla på potenslagar om klar 2.1 Potenslagar, Exponenten noll och negativa exponenter (88-93) 1/2
37 2.1 Repetition av GPF och prefix (95-97) 2.2 Kvadratrötter och ekvationen x^2=a (98-101) 2.2 Potensekvationen x^n=a (102-105) Gör klart, Repetition, även EHT kan utnyttjas (utan lärare) X 2
38 Repetition Repetition, Prov 1, 14.10 i aulan Problemlösning 2.2 Potenslagar och kvadratrötter, Ekvationslösning med digitala verktyg (106-109) 2.2 Ekvationslösning ... (108-109) 2.3 Multiplikation av uttryck (113-116) 2
39 Provet i retur, 2.3 Faktorisera (117-119) 2.3 Formler (121-124) 2.3 Lösa ut ut formler (125-127) 2.4 Algebra och geometriska samband (132-135) 2.4 Upptäcka och uttrycka mönster (136-137) 2
40 2.4 Upptäcka och uttrycka generella samband (138-142) 3
41 X 3
42 3
43 3/4
44 X X X X X Lov
45 X Repetition Repetition 4
46 X Prov 2, 14.10-16.10 X
47 4/5
48 5
49 5, Rep
50 Repetition Repetition Repetition NP Ma1c
51 X X
2 X

Material

Diverse extraproblem
Uppgifter från gamla NP, sammanställda efter område och nivå.

Formalia

Formelblad
Ämnesplan

Nationella prov, NP till nya gymnasiet finns överst, längre ner finns "gamla" MaA-prov med också relevanta uppgifter

Länkar

Symbolab; ekvationslösare m.m.
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Kunskapsmatrisen
Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000 menyn (inte Matematik 5000+).
Joakims sida, med diverse material

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License