matematik-1c-ht22:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
33 X X X X X, politisk debatt i aulan
34 Lundadiagnos Vad är matematik? Skolval aulan 9.20. 1.1 Tal och prioriteringsregler (10-13) 1.1 Negativa tal (14-17) 1.2 Tal i bråkform (19-23) 1
35 1.2 Tal i decimalform, Avrundning ... (25-30), SI-info 1.3 Algebraiska uttryck (32-34) 1.3 Förenkling av algebraiska uttryck (35-38) 1.4 Lösning av linjära ekvationer, Mer om ekvationslösning (40-46) 1.4 Uttryck ekvationer och bråk (47-50) 1
36 1.4 Tillämpningar och problemlösning (52-56) 1.5 Repetition ..., Repetition ..., (60-65) Föreläsning med Andreas Jakobsson 14.15-15.15 i aulan. 1.5 Förändringsfaktor, Procentuella förändringar i flera steg (66-73) 1.5 Gör klart, problemlösning eller börja kolla på potenslagar om klar 2.1 Potenslagar, Exponenten noll och negativa exponenter (88-93) 1/2
37 2.1 Repetition av GPF och prefix (95-97) 2.2 Kvadratrötter och ekvationen x^2=a (98-101) 2.2 Potensekvationen x^n=a (102-105) Gör klart, Repetition, även EHT kan utnyttjas (utan lärare) X 2
38 Repetition Repetition, Prov 1, 14.10 i aulan Problemlösning 2.2 Potenslagar och kvadratrötter, Ekvationslösning med digitala verktyg (106-109) 2.2 Ekvationslösning ... (108-109) 2.3 Multiplikation av uttryck (113-116) 2
39 Provet i retur, 2.3 Faktorisera (117-119) 2.3 Formler (121-124) 2.3 Lösa ut ut formler (125-127) 2.4 Algebra och geometriska samband (132-135) 2.4 Upptäcka och uttrycka mönster, och generella sambond (136-142) 2
40 2.4 Upptäcka och uttrycka generella samband (138-142), 3.1 Koordinatsystem (156-159), ta med dator 3.1 Funktion - Formel, värdetabell, graf (160-164) 3.1 Räta linjer i vardagliga sammanhang (165-169) 3.2 Avläsa k-värdet och m-värdet (173-177) 3.2 Bestämma räta linjens ekvation, Parallella och vinkelräta linjer (178-184) 3
41 3.2 Olika former för räta linjens ekvation (185-187) X 3.3 Olikheter (190-195) 3.4 Skrivsättet f(x) (196-199) 3.4 Grafisk lösning av ekvationer och olikheter (201-204) 3
42 3.4 Definitionsmängd och värdemängd (206-208) 3.5 Linjära funktioner (209-211) 3.5 Exponentialfunktioner (213-216) 3.5 Exponentialfunktioner (213-216) 3.5 Potensfunktioner (217-221) 3
43 3.5 Matematiska modeller ... (225-230) 4.1 Beräkna vinklar med tangens, Beräkna sträckor med tangens (246-250) 4.1 Sinus och cosinus (251-254) 4.1 Sträckor och vinklar i koordinatsystem (255-257) 4.2 Vad är en vektor, Beräkningar med vektorer (260-267) Joakims extrauppgifter
44 X X X X X Lov
45 4.2 Vektorer i koordinatform (268-270) X Gör klart/Repetition Önskemål torsdagsrepetition Repetition Repetition 4
46 X Repetition, Prov 2, 14.10-16.10 X Intro kapitel 5 5.1 Repetition av sannolikhet (284-289)
47 5.2 Försök med två föremål, Träddiagram (290-296) 5.2 Träddiagram (293-296), proven i retur 5.2 Beroende händelser, Komplementhändelse (298-302) 5.2 Beroende händelser, Komplementhändelse (298-302) 5.3 Lån, ränta, amortering, kalkylprogram (307-311) 5
48 5.3 Kalkylprogram (310-515) 5.4 Stickprov och urvalsmetoder (316-319) , 5.4 Signifikans och felkällor (320-324) 5.4 Korrelation och kausalitet (326-330) Gör klart kursen Repetition 5
49 Repetition kapitel 1 Repetition kapitel 2 Repetition kapitel 3 Repetition kapitel 4,5 Repetition, NPht16 (ej uppgift 3, 6) på tavlan Repetitionsdokumentet
50 Repetition Repetition Repetition, frågestund NP Ma1c X, kompledigt
51 Hämta 2c-böcker i D01 senast 8.30, lite om programmering Matteavslutning X X X
2 X NP i retur Ma2c Ma2c Ma2c Ma2c

Material

Diverse extraproblem
Uppgifter från gamla NP, sammanställda efter område och nivå. Här finns ett Sheets-dokument som du kan kopiera till din egen Drive och använda för "avbockning".
Repetitionsdokumentet

Formalia

Formelblad
Ämnesplan

Nationella prov, NP till ämnesplanen t.o.m. 2021 finns överst, längre ner finns "gamla" MaA-prov med också relevanta uppgifter. Inget NP till ämnesplanen efter 2021 är frisläppt.

Länkar

Symbolab; ekvationslösare m.m.
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Kunskapsmatrisen
Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000+, ny kursplan.
Joakims sida, med diverse material

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License