matematik-1c-ht21:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
33 X X Lundadiagnos "Vad är matematik?" 1.1 Positiva och negativa tal (9-12), (16-19) 1
34 1.2 Bråkbegreppet, Räkna med bråk, (20-26) SI-info 9.10 1.2 Tal i decimalform, Avrundning ... (27-31) 1.2 Kvadratrötter (32-33), 1.3 Positiva heltalexponenter (34-35) 1.3 Negativa heltalsexponenter ... (36-37) 1.3 Grundpotensform, Prefix (38-41) 1
35 Quiz1 1.4 Problemlösning (49-51) 2.1 Procent (64-70) 2.2 Förändringsfaktor, Upprepade procentuella förändringar (75-78) 2.2 Upprepade procentuella förändringar, Problemlösning (75-79) 1, 2
36 2.2 Stäm av, 3.1 Algebraiska uttryck (98-100) 3.1 Förenkling ... (101-103) 3.1 Faktorisering (104-105) 3.2 Ekvationsbegreppet (107-109) 3.2 Ekvationslösningens grunder (110-113) 2, 3
37 3.2 Problemlösning (114-116), Quiz 2 3.2 Olikheter (117-119) 3.3 Enkla x^2-ekvationer (120-121) 3.3 Ekvationer x^n=a (122-125) X, Ven 3
38 3.4 Formler, Mönster och formler (127-131) 3.4 Lös ut ur formler (132-134) Repetition, kolla upp oklarheter Repetition, quiz? Repetition, tavlan? 3
39 Repetition, frågestund Prov 1 Vem kan slå en amerikansk femteklassare?, Möbiusband 4.1 Geometri och algebra (156-170) 4.1 Geometri och algebra (156-170), 3.5 Undersöka och bevisa (138-140) 4
40 4.2 Vinklar m.m. (171-186), proven i retur 4.2 Vinklar m.m. (171-186) 4.3 Trigonometri; tangens (190-193) 4.3 Trigonometri; sinus/cosinus (194-196) 4.3 Trigonometri; tangens/sinus/cosinus (190-196)
41 4.3 Trigonometri; Blandade uppgifter (197-198) X 4.4 Vektorer (199-204) 4.4 Vektorer (199-204), Extraproblem; sträckor och vinklar i koordinatsystem Problemlösning 4
42 5.1 Den klassiska sannolikhetsmodellen (229-231) 5.1 Experimentella sannolikheter (232-233), 5.2 Försök med flera föremål ... (234-235) 5.2 Träddiagram (237-240) 5.2 Beroende händelser, Komplementhändelser (242-245) 5.2 Gör klart, eller diskutera "extraproblem" 5
43 5.3 Tolka tabeller och diagram (248-253) 5.3 Rita diagram i kalkylprogram (254-255) Ta med dator Extra om korrelation, kausalitet och signifikans Ta med dator 6.1 Koordinatsystem (278-279) Ta med dator 6.1 Tolka grafer ... (281-283) 5/6
44 X X X X X Lov
45 Repetition, Repetitionsönskemål Repetition, ev tavlan Repetition X Repetition, frågestund
46 Prov 2 på D-dag 6.1 Tolka grafer, Grafritande miniräknare (=GeoGebra) (281-287) X 6.2 Funktionsbegreppet (288-290) 6.2 Funktionsbegreppet (288-290) 6
47 (2c-boken) 1.2 Räta linjen, inledning (20-22), proven i retur (2c-boken) 1.2 En formel för ..., parallella och vinkelräta linjer (23-28) X, kursmässa (2c-boken) 1.2 k-form och enpunktsform (29-31) (2c-boken) 1.2 Linjära modeller (33-35)
48 (2c-boken) 1.2 Mer om räta linjer (38-40) (2c-boken) Gör klart 1.2, Rogerinas tomt 6.2 Skillnad mellan begreppen..., Grafisk lösning... (298-299) 6.2 Exponentialfunktioner (303-305) 6.2 Potensfunktioner (306-307)  
49 6.2 Olika matematiska modeller (308-309) Repetition Repetition Repetition, några NP-problem på tavlan; 2017: 12,25; ht2016: 8,23,26,27; ht2014: 9,23 Repetition, korrelation och kausalitet, signifikans, ev några flervalsfrågor Rep
50 Repetition, begreppskoll Repetition, frågestund NP Ev "kalkylprogram" Ola, studiestrategier
51 X, Kompledigt X X X X
2 X NP i retur Ma2c, 9.20 hämta Ma2c-bok och lämna in 1c-bok Ma2c Ma2c

Konsekvenser av den nya kursplanen

Från höstterminen 2021 gäller en ny kursplan. Den innebär smärre förändringar jämför med den tidigare. Kursboken (Matematik 5000) vi använder hör till den gamla kursplanen vilket innebär följande;

- Avsnittet 1.1 och 1.2 som handlar om "allmän räknefärdighet" nämns inte längre. Dock är det inget man kan vara utan! Följden blir att vi arbetar lite med detta och sedan får man själv ta ansvar för att man har kvar sina kunskaper från grundskolan ("kommer på prov")! Avsnittet om primtal och delbarhet ingår ej.
- Avsnittet om Talbaser, sid 44-47, ingår ej. Det kan man strunta i helt.
- I Kapitel 2 Procent ingår inte avsnitt 2.1 och 2.3. Man måste dock ha kvar sina grundläggande kunskaper om procent från grundskolan ("kommer på prov")! Däremot ska Förändringsfaktor och Beräkning av förändring i flera steg behandlas. Detta är i princip avsnitt 2.2.
- Innehållet i avsnitt 4.1 och 4.2 nämns inte explicit utan man förutsätt ha dessa kunskaper från grundskolan ("kommer på prov").
- I 4.3/4.4 ingår numera avståndsformel och vinkelberäkning i koordinatsystem. Se extramaterial.
- Tillagt (och som alltså inte finns i boken) är Linjära funktioner (tidigare i 2c). För detta kommer extramaterial att utdelas.
- I avsnittet om statistik (kapitel 5) är några statistiska begrepp såsom signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor explicit framskrivna i den nya kursplanen.

En konsekvens av detta blir att det (mest troligt) kommer att delas ut kompletterande material för
- räta linjens ekvation
- statistiken

Material

Diverse extraproblem
Problemlösning 15/10
Uppgifter från gamla NP, sammanställda efter område och nivå
Uppgifterna från torsdag 9/12
SCB om statistiskt säkerställt och signifikans

Formalia

Formelblad
Ämnesplan

Nationella prov, NP till nya gymnasiet finns överst, längre ner finns "gamla" MaA-prov med också relevanta uppgifter

Länkar

Symbolab; ekvationslösare m.m.
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Kunskapsmatrisen
Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000 menyn (inte Matematik 5000+).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License