matematik-1c-ht20:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
34 X X X X (läraren upptagen) Lundadiagnos
35 Introduktion 1.1 Positiva tal ... , Primtal ... (10-15) 1.1 Negativa tal (16-19), 1.2 Bråkbegreppet (20-22) 1.2 Räkna med bråk (23-26) 1.2 Tal i decimalform, Avrundning (27-31) 1
36 1.2 Kvadratrötter (32-33), 1.3 Positiva heltalsexponenter (34-35) 1.3 Negativa heltalsexponenter (36-37) 1.3 Grundpotensform, Prefix (38-41) 1.3 Grundpotensform, Prefix (38-41), Quiz 1 1.3 Talsystem med olika baser, 1.4 Problemlösning (49-51) 1
37 2.1 Tre basproblem, procentenheter (64-67) 2.1 Procent utan räknare (70), 2.2 Förändringsfaktor (72-74) 2.2 Upprepade procentuella förändringar (75-78) 2.2 Problemlösning (79) X 1/2
38 2.3 Ränta, amortering, avgifter (80-85) 2.3 Index (86-87), eventuellt Quiz2 Repetition Repetition Prov 1 2
39 3.1 Algebraiska uttryck (98-100), spel 3.1 Algebraiska uttryck, Förenkling ... (98-103), proven i retur 3.1 Faktorisera (104-105) 3.2 Ekvationsbegreppet (107-109) 3.2 Ekvationslösningens grunder (110-113) 3
40 3.2 Ekvationslösningens grunder, Problemlösning (110-116) X 3.2 Problemlösning (114-116), 3.2 Olikheter (117-119) 3.2 Olikheter (117-119), Fermats sista sats 3.3 Potensekvationer (120-125) 3
41 3.3 Potensekvationer (120-125), 3.4 Formler och mönster (127-131) 3.4 Formler och mönster (127-134) 3.4 Formler och mönster (127-134) Rep via SF-quiz, sedan 3.5 Undersöka och bevisa (138-141) eller gör klart eller Quiz2 Diagnos kap 3, 4.1 Tvådimensionella figurer (157-162) 3
42 4.1 Tvådimensionella figurer (157-162) 4.1 Tredimensionella figurer (165-170) 4.2 Vinklar och vinkelsummor (172-175) 4.2 Några bevis med vinklar, Några bevis med area och volym (176-179) 4.2 Likformiga trianglar, Implikation och ekvivalens (180-182) 4
43 4.2 Pythagoras sats (183-186) 4.3 Trigonometri (188-198), byt bevis 4.3 Trigonometri (188-198) 4.3 Trigonometri (188-198) 4.4 Vektorer (199-205) 4
44 X X X X X Lov
45 4.4 Vektorer (199-205), eller börja repetera X Repetition Prov 2 (del E) Prov 2, del CA, 9.10-10.25 4.5 Problemlösning kan man jobba med innan NP, när man känner för det.
46 Proven i retur, Wall Street problems 5.1 Enkla slumpförsök, Experimentiella sannolikheter (228-233) X X 5.2 Försök med två föremål, Träddiagram (234-240) 5
47 5.2 Beroende händelser (242-243), Ola om studieplanering, 10.30 5.2 Komplementhändelse (244-245) 5.2 "Rester", 5.3 Statistik (248-257) 5.3 Statistik (248-257) 6.1 Koordinatsystem, Tolka grafer ... (278-283) 5
48 6.1 Direkt proportionalitet (284), 6.2 Funktionsbegreppet (288-291) 6.2 Linjära modeller (293-295) 6.2 Räta linjens ekvation, Skillnader mellan ... (296-299) Distans, 6.2 Grafisk lösning ... Distans, 6.2 Exponentialfunktioner (303-305) Avsnittet 6.2 Grafritande räknare (285-287) betyder GeoGebra för er. Det tar vi upp efterhand. 6
49 6.2 Potensfunktioner (306-307) 6.2 Olika matematiska modeller (308-309) Repetition, GeoGebrakurs (ta med dator) Repetition Diagnos kapitel 5, 6 6
50 Repetition kap 1-3 Repetition kap 4-6 Arbete med NP, ht16 i första hand Arbete med NP, ht16 i första hand Genomgång NP ht16, testa Inspera Repetition, Distans
51 Repetition Frågestund Frågestund NP Ma1c på skolan X Distans, utom själva NP
1 X X X X Ma2c
2 Ma2c

Material

Lektionsanteckningar från distansundervisningen
Uppgifter från gamla NP, en sammanställning

Quiz1
Quiz2

Formalia

Formelblad
Ämnesplan

Nationella prov, NP till nya gymnasiet finns överst, längre ner finns "gamla" MaA-prov med också relevanta uppgifter

Länkar

Symbolab; ekvationslösare m.m.
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Kunskapsmatrisen
Fredriks filmer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License