matematik-1c-ht19:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Tis Ons Tors (två pass) Fre Övrigt
34 X Vad är matematik? Lundadiagnos, intro, 1.1 Positiva tal ... (10-12) 1.1 Primtal (13-15) Klart sid 15
35 1.1 Negativa tal, Bråkbegreppet (16-22) 1.2 Räkna med bråk (23-26) 1.2 Tal i decimalform (27-29), kursinnehåll, skolverket, NP 1.2 Avrundning, Kvadratrötter (30-32), 1.3 Tal i potensform (34-35) Klart sid 35
36 1.3 Tal i potensform (35-38) 1.3 GPF, Prefix (38-41) 1.3 Talsystem i olika baser, Problemlösning, quiz1 (44-51) 2.1 Tre basproblem, procentenheter (64-67) 1, 2
37 2.1 Procent utan räknare (70) 2.2 Förändringsfaktor, Upprepade procentuella ... (72-78) 2.2 Problemlösning (79) 2.3 Lån och index (80-87) X, Ven Klart kap 2
38 3.1 Algebraiska uttryck (98-100), Hållbar gymnasietid från 14.45 3.1 Förenkling av algebraiska uttryck, faktorisera (101-105) 3.2 Ekvationsbegreppet, ekvationslösningens grunder 3.2 Problemlösning (114-116) 3
39 Repetition Repetition Prov 1 3.2 Olikheter (117-119), SF-quiz 3
40 X 3.3 Enkla x^2-ekvationer (120-121), Proven i retur 3.3 Ekvationen x^n=a (122-125), 3.4 Formler och mönster (127-131) 3.4 Lösa ut ur formler, 3.5 Undersök och bevisa (138-140), Start 14.30 Klart kap 3
41 4.3 Trigonometri (188-198) 4.3 Trigonometri (188-198) 4.3 Trigonometri (188-198), 4.4 Vektorer (199-204) 4.4 Vektorer (199-204) Klart 4.4
42 4.1 "Tvådimensionella figurer" (156-162) 4.1 "Tredimensionella figurer" (165-170) 4.2 Vinklar, bevis med vinklar (172-177) 4.2 Bevis med vinklar, Bevis med area och volym, Likformiga trianglar (176-181) 4
43 4.2 Implikation och ekvivalens, Pythagoras sats (182-185) X, (efter öppet hus) 4.5 Geometri och problemlösning (208-209), 5.1 Den klassiska sannolikhetsmodellen (229-231) 5.1 Experimentella sannolikheter (232-233), 5.2 Försök med två föremål (234-235) 4/5
44 X X X X Höstlov
45 X 5.2 Träddiagram, Beroende händelser (237-243) 5.2 Komplementhändelse (244-245), 5.3 Statistik (248-257), avsnittet med kalkylprogram, sid 254-255, skjuts framåt/utgår 6.1 Koordinatsystem, Tolka grafer ... (278-283) Klart sid 283
46 6.1 Proportionalitet, grafritande räknare, GeoGebra (284-287), 6.2 Funktionsbegreppet (288-291) 6.2 Funktionsbegreppet (288-291), 6.2 Linjära modeller (293-295) X 6.2 Linjära modeller, Räta linjens ekvation (293-297) Klart sid 296
47 Repetition, Föreläsning "Tobaksbarn" 14.30 X Repetition Prov 2, 8.00 i aulan. Lektionen på eftermiddagen är frivillig. De som orkar med mer matte är välkomna till F02. Man kan också på egen hand arbeta med Historia
48 Proven i retur, 6.2 Skillnad mellan ... (298-299) 6.2 Grafisk lösning ..., Exponentialfunktioner (300-305) 6.2 Potensfunktioner (306-307) 6.2 Olika matematiska modeller (308-309) Kursstoffet slut, gör klart kap 6
49 Följa upp kap 6. Utdelning NP ht2016 Arbete med NP NP ht2016 gemensamt Repetition Rep
50 Repetition Repetition NP Ma1c X, kompledigt Mattekonvent 15.00 på måndag
51 Matteavslutning X X X
2 X NP i retur Ma2c Ma2c

Material

Uppgifter från gamla NP, en sammanställning

Quiz1
Quiz2

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License