matematik-1c-ht16:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
34 X Introduktion Lundadiagnos 1.1 Positiva tal, primtal (10-15) 1.1 Negativa tal (16-19), 1.2 Bråkbegreppet (20-22) 1
35 1.2 Räkna med bråk (23-26) 1.2 Tal i decimalform (27-29) 1.2 Avrundning, gällande siffror, kvadratrötter (30-33) 1.3 Räkna med potenser (34-37) 1.3 Räkna med potenser (34-37), miniutvärdering, quiz1 Klart sid 37
36 1.3 Grundpotensform, prefix (38-41) 1.3 Talsystem (44-46), 1.4 Problemlösning (49-51) 2.1 Tre basproblem, procentenheter (64-67) 2.1 Procent utan räknare (70), 2.2 Förändringsfaktor (72-74) 2.2 Upprepade procentuella förändringar (75-78), lite om räknaren Klart sid 78
37 2.2 Problemlösning (79) 2.3 Lån och index (80-87) 2.3 Lån och index (80-87) X, Ven X, MaX, 10.30-11.30, 12.00-13.00 i C42 2
38 Repetition Prov 1, 13.40-15.40,aulan 3.1 Algebraiska uttryck och förenklingar, Fermats sista sats (98-105) 3.1 Algebraiska uttryck och förenklingar (98-105) 3.2 Ekvationer, ekvationslösning (107-113), några matematiska spel Klart sid 113
39 3.2 Problemlösning (114-116), proven i retur 3.2 Olikheter (117-119), 3.3 Enkla x^2-ekvationer (120-121) 3.3 Ekvationen x^n=a (122-125) 3.3 Ekvationen x^n=a (122-125), 3.4 Formler (127-129) 3.4 Mönster och formler (130-131), gruppuppgift formler Klart sid 131
40 3.4 Lösa ut ur formler (132-134) 4.1 "Tvådimensionella figurer" (156-162) X 4.1 "Tredimensionella figurer" (165-170) 4.2 Vinklar (172-175), GeoGebra 3.5 Undersöka och bevisa (138-140) tar man själv ansvar för och kikar på vid tillfälle
41 4.2 Några bevis med vinklar, area och volym (176-179) 4.2 Likformiga trianglar, Implikation och ekvivalens (180-182) 4.2 Pythagoras sats (183-186) 4.3 Trigonometri (188-196) 4.3 Trigonometri (188-196) 4
42 4.3 Trigonometri (197-198), 4.4 Vektorer (199-201) 4.4 Vektorer (202-204) 4.5 Geometri och problemlösning (208-209) 5.1 Enkla slumpförsök (228-233) 5.2 Försök med två föremål, träddiagram (234-239) 4/5
43 5.2 Beroende händelser (242-243), obetygat test, kap 3-4 X 5.2 Komplementhändelse (244-245), inlämning test 5.3 Statistik (248-257), kalkylprogram sid 254-255 hoppas över 5 Gör klart Klart kap 5
44 X X X X X Lov
45 6.1 Koordinatsystem, tolka grafer (278-283), Cops and robbers 6.1 Grafritande räknare 285-287, 6.2 Funktionsbegreppet (288-291) 6.2 Funktionsbegreppet (288-291) X 6.2 Linjära modeller, Räta linjens ekvation (293-297) 6
46 6.2 Skillnader..., Grafisk lösning ... (298-301) X 6.2 Exponentialfunktioner (303-305) 6.2 Potensfunktioner, Olika matematiska modeller (306-309) Gör klart, ev räknare och GeoGebra, Repetition 6
47 Repetition Prov 2, 13.40-16.40 Tarsiapussel Gammalt NP, provet i retur Gammalt NP 6
48 Rep Rep Rep Rep, salsbyte till C31 X, lokalt "mattekonvent" 12.30-15.30 i matsalen 6/Repetition
49 Rep, frågestund NP Förberedelse inför munligt prov. Obligatoriskt Munligt prov enligt särskilt schema Munligt prov enligt särskilt schema Muntliga prov
50 Munligt prov enligt särskilt schema Munligt prov enligt särskilt schema Ma2c Ma2c Ma2c Muntliga prov
51 NP i retur Matteavslutning X X X
2 X Betygssamtal Betygssamtal Betygssamtal Ma2c

Material

Extraproblem sannolikheter

Test 161024, på kap 3, 4 med lösningar

Uppgifter från gamla NP, en sammanställning

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov

Övrigt

Länkar

Cops and robbers
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visull matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
MathLeaks
Lösningsförslag till samtliga bokens uppgifter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License