matematik-1c-ht16:prov2

Prov 2

När

Tisdag 22/11, 13.40-16.40. Längre skrivtid är inräknad i denna tid.

Var

Aulan.

Vad

Kapitel 1 till 6 i läroboken. Tyngdpunkten är på kapitel 3 till 6 men man måste kunna räkna (kapitel 1) och känna till procent (kapitel 2) också.

Hur

Provet är tvådelat. Man får använda standardformelblad på hela provet men räknedosa/GeoGebra enbart på del 2. När man känner sig klar med del 1, lämnar man in denna, tar upp sin räknare/GeoGebra och fortsätter med del 2. Därefter kan man inte gå tillbaka till del 1.

Det är väsentligt att ni har testat "GeoGebra-stickan" i förväg, så vi minskar strul och stressmoment under provet. Datorn måste vara fulladdad eftersom det kan vara svårt att komma åt strömuttag i skrivsal. Tar "kraften" slut får man nöja sig med räknedosan.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

Lektionen på måndag och delvis fredag innan provet nästa vecka är avsatt till repetition.

Man kan också utnyttja

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License