matematik-1c-ht16:prov1

Prov 1

När

Tisdag 20/9, 13.40-15.40.

Var

Aulan

Vad

Kapitel 1 och 2 i läroboken.

Hur

Provet är tvådelat. Man får använda standardformelblad på hela provet men räknedosa enbart på del 2. När man känner sig klar med del 1, lämnar man in denna, tar upp sin räknare och fortsätter med del 2. Därefter kan man inte gå tillbaka till del 1.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

Lektionen på måndag innan provet nästa vecka är avsatt till repetition. Dessutom erbjuds frivillig MaX/frågestund fredag 16/9 10.30-11.30, 12.00-12.30 i C42.

Man kan också utnyttja

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License