matematik-1c-ht16:NP

NP

När

Tisdag 6/12, 8.30-14.00 enligt följande i normalfallet:

8.30-9.30 del B
9.30-9.45 Rast (fixa till GeoGebra här)
9.45-10.45 del C
10.45-12.00 Lunch
12.00-14.00 del D

För elever med anpassning gäller:

8.00-9.35 del B
9.35-11.15 del C
11.15-12.15 Lunch
12.15-15.15 del D

Ingen annan undervisning denna dag.

Var

Aulan i normalfallet. Elever med anpassning skriver B01.

Vad

Hela kursen

Hur

Standardformelblad får användas till alla provdelar och utdelas. Linjal får man också använda. För övrigt:

del B, kortsvarsdel men några uppgifter kan kräva lösning, inga digitala hjälpmedel
del C, en mer omfattande uppgift, digitala hjälpmedel dvs GeoGebra (via sticka) och räknedosa
del D, flertal uppgifter som löser på separat papper, digitala hjälpmedel dvs GeoGebra (via sticka) och räknedosa

Det är väsentligt att ni har testat "GeoGebra-stickan" i förväg, så vi minskar strul och stressmoment under provet. Datorn måste vara fulladdad eftersom det kan vara svårt att komma åt strömuttag i skrivsal. Tar "kraften" slut får man kanske nöja sig med räknedosan.

Man kan inte räkna med någon hjälp med hantering av GeoGebra eller räknedosa vid provtillfället, så se till att ni kan det ni behöver.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetitionstillfälle

Utöver ordinarie lektionstid erbjuds

Spykens mattekonvent i matsalen, fre 2/12, 12.30-15.30
Spykens mattestudio i D22, mån, 15.00-17.00

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License