matematik-1c-ht16-vt17-grundskolan:start

Planering Material Länkar

Planering

På de veckovisa träffarna (tis 15.30-16.30) behandlas nedanstående stoff översiktligt. Tid för eget arbete med rekommenderade uppgifter måste man själv hitta, t.ex. på sina ordinarie mattelektioner (såklart med lärarens medgivande). Det är viktigt att man ligger i fas och eventuellt hoppar över/sparar de lite svårare problemen som är *-markerade (i princip bokens c-uppgifter som i alla fall författarna anser vara svårast).

Vi använder boken "Matematik 5000, kurs 1c" så alla sid- och uppgiftshänvisningar nedan är till denna bok.

Tidplanen är preliminär, och mer preliminär ju längre fram i tiden man kollar. Uppgiftsurvalet kommer nog inte att ändras, men kanske exakt vad som händer när. Självklart kan man göra fler uppgifter om man känner sig osäker.

Vecka Stoff i kursbok Rekommenderade uppgifter Övrigt
36 Tal, primtal, bråk, sid 9-22 1103d, 08b, 10d, 11d, 12, 17, *18, 20-21, 24, 27-28, 36, *37, 42, 46-47, 49, 52, *55-56, 1206c, 11-18, *19-20
37 Bråk, decimaltal, kvadratrötter, potenser, prefix, sid 23-41 1229, 32, 36-44, *45-46, 49c, 53f, 56d, 57d, 58-1265, *69, 76, 80d, 81d, 82d, 83d, 84c, 85-87, *89, 1304, 07, 10-17, *18-20, 24, 28, 31-36, *37-38, 42, 44, 46, 50-52, *53-54, 60-63
38 Talsystem, problemlösning, sid 44-51 1366, 68, 69, 71, 72-74, *75, 1405-11, *13-18, eventuellt Wall Street-problem
39 Procent, promille, ppm, förändringsfaktor, sid 64-79 2104ef, 07, 18-20, *22, 2124, 28-30, 38-41, 2205, 10, 14-17, 23, 27-29, 35, *36-38, 39, 42, Extraproblem
40 Lån, avgifter, amortering, index, sid 80-87 2304, 07-12, 16-17, 22-26, 28, 30-34
41 Uttryck, förenkling, faktorisering, sid 98-105 3106, 08, 10, 13, 17-19, *20, 25, 28, 30-33, *33-35, 41, 43, 45-47, 49-50, *51-53
42 Linjära ekvationer, sid 107-116 3203, 11-19, *20-22, 24, 30-38, *39-40, 46, 49, 56, 58-63, *64-66, Extraproblem
43 X D-dag så ingen träff/lektion
44 X Lov, så ingen träff/lektion
45 Olikheter, sid 117-119, Potensekvationer sid 120-125 3270-83, *84, 3303-04, 07-12, *13, 17-31, *32-34, Extraproblem: mönster
46 X Ingen träff/lektion
47 Formler och mönster, sid 127-134 3406, 10, 11-16, *17-18, 20-27, *28, 38-45, *46-48, Extraproblem: mönster Rogers grupp håller till i sal D22
48 Undersöka och bevisa, sid 138-140 3505-07
49 Area, omkrets och volym, sid 156-170 4106, 12, 13, 15, 19, 24-27, *29-30, 39-40, 43-46, 54-56, *58, *61-62
50 Bevis och vinklar, sid 171-179 4206-07, 09-12, *13-14, 18-19, 21, 24-26, *27-29, 33, *35-38
51 Likformiga trianglar, sid 180-186 4243-45, *46, 47, 51, 53, 57-62, *63-67
2 Tangens, sinus och cosinus, sid 188-198 4305, 09-10, 14-17, *18-20, 22, 27-28, *29, 31, 33, 36-38, *39-40, 42, 46, 51, 54-62
3 Vektorer, sid 199-204; Problemlösning sid 208-209 4404-06, 09-11, 14-16, *17-18, 4502-11
4 Enkla slumpförsök, försök med två föremål, sid 228-235 5103-04, 10-12, 15-16, 18, *19-22, 25, 28, 31-32, 5204, 06-08, *09-11
5 Träddiagram, beroende händelser och komplementhändelser, sid 236-245 5214, 16, 20-26, *27, 29-32, *33-36, 38, 42-43, *46, *48
6 Tolka statistik, grafer, sid 248-257, 278-283 5305, 08-09, 12; 6105, 07, 09, *10-11, 13-15, 17, 19
7 Grafer, funktionsbegreppet, linjär modeller, sid 284-295 6123-24, 26-27, 30-31, *32, 6205, 08-09, 11-12, 14, 16, 18-25, *26-27, 30-32, 35, 36, *37
8 X Lov
9 Linjära funktioner, sid 296-301 6239-43, 45, *46, 49-50, 53-54, 57, 59-62, *64-65
10 Exponential- och potensfunktioner, sid 303-309 6268-70, 73-76, *77-78, 80, 82, 84-87, *88-89, 92-97, 99, *AA-AB
11 Repetition enligt önskemål, utdelning gammalt lokalt prov Önskemål inför repetitionerna
12 Repetition, genomgång prov som delades ut förra veckan
13 Repetition, frågestund, ingen gemensam tavelgenomgång
14 X D-dag så ingen träff/lektion
15 X Lov
16 Muntliga prov Anmälningsformulär till munligt prov, Info om muntligt prov
17 Muntliga prov Anmälningsformulär till munligt prov, Info om muntligt prov
18 Muntliga prov Anmälningsformulär till munligt prov, Info om muntligt prov
19 Repetition/frågestund/info om NP (ev muntliga prov)
20 NP Ma1c (klicka för info), heldag, på Spyken, (datum 16/5) Anmälan till det muntliga provet fungerar också som anmälan till det skriftliga provet. Om du vill göra det skriftliga provet, men inte anmält dig "via" det muntliga kontaktar du Roger på es.dnul.btu|nosstgneb.regor#es.dnul.btu|nosstgneb.regor snarast
21 Ledigt/reserv för muntliga prov
22 Visning av prov och betygssamtal

Material

Önskemål inför repetitionerna
Wall Street-problem, frivillig "inlämning" senast måndag 26/9, 24.00.
Extraproblem
Uppgifter från gamla NP, en sammanställning
Övningsprov kap 1-3 av Magnus Olofsson, Varberg

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Viseull matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
MathLeaks
Lösningsförslag till samtliga bokens uppgifter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License