matematik-1c-ht15:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
34 X Intro  Lundadiagnos 80 min  1.1 Positiva tal, primtal (10-15) Klart sid 15
35 1.1 Primtal, negativa tal (13-19) 1.2 Bråkbegreppet, räkna med bråk (20-26)  1.2 Bråkbegreppet, räkna med bråk (20-26)  1.2 Tal i decimalform (27-29)  Quiz1, 1.2 Tal i decimalform (27-29) Klart sid 29
36 1.2 Avrundning och gällande siffror, kvadratrötter (20-33  1.3 Potenser (34-37) 1.3 Grundpotensform (38-39)  1.3 Prefix, talsystem med olika baser (40-41, 44-46)  Gör ikapp därefter eventuellt 1.4 Problemlösning men hellre Quiz 2 Klart kap 1
37 2.1 Procent (64-70, men inte 68-69) 2.2 Förändringsfaktor (72-74) 2.2 Upprepade procentuella förändringar, problemlösning (75-79)  2.3 Ränta, amortering, avgifter (80-85), Quiz3 X 2  
38 2.3 Index (86-87) 2.3 Gör klart, eget arbete på valfri plats  Repetition  Repetition  Prov 1 2
39 3.1 Algebraiska uttryck och förenklingar (98-105) Provet i retur  3.1 Algebraiska uttryck och förenklingar (98-105)  3.2 Ekvationsbegreppet, ekvationslösningens grunder (107-113)  3.2 Ekvationslösningens grunder, problemlösning (110-116) Klart sid 116  
40 3.2 Olikheter (117-119), 3.3 Enkla x^2-ekvationer (120-121) 3.3 Ekvationen x^n=a (122-125)  3.3 Ekvationen x^n=a (122-125), 3.4 Formler, mönster (127-131)  3.4 Lösa ut ur formler (132-133)  3.4 Lösa ut ur formler (132-133), Inlämningsuppgift
41 3.5 Undersöka och bevisa (138-140), inlämningsuppgift i retur 4.1 "Tvådimensionella figurer" (156-162)   X 4.1 "Tredimensionella figurer" (165-170)  4.1 "Tredimensionella figurer" (165-170), 4.2 Vinklar (172-177)
42 4.2 Bevis (176-179) 4.2 Likformighet, implikation/ekvivalens, Pyth sats (180-186)  4.2 Likformighet, implikation/ekvivalens, Pyth sats (180-186)   4.3 Trigonometri (188-196)  4.3 Trigonometri (188-198)
43 4.4 Vektorer (199-204) 4.4 Vektorer (199-204)  Repetition  Repetition  (DD) Mittkursprov
44 X X Höstlov 
45 4.5 Geometri och problemlösning (208-209) samt sid 182 5.1 Enkla slumpförsök (228-233), samtal 5.2 Försök med två föremål, träddiagram (234-240) 5.2 Försök med två föremål, träddiagram (234-240), proven i retur, samtal Klart sid 240 
46 5.2 Beroende händelser, komplementhändelse (242-245), samtal 5.3 Tolka tabeller och diagram (248-253)  5.3 Vilseledande statistik (256-257)  5.2 Beroende händelser (242-243) + extra Klart kap 5  
47 X 6.1 Koordinatsystem, tolka grafer (278-283)  6.1 Direkt proportionalitet, grafritande räknare (284-287)   6.2 Funktionsbegreppet (288-291)  6.2 Linjära modeller (293-295)  
48 6.2 Räta linjens ekvation, skillnader mellan ... (296-299) 6.2 Grafisk lösning av ... (300-301)  6.2 Exponentialfunktioner (303-305)  6.2 Potensfunktioner (306-307) 6.2 Olika matematiska modeller (308-309) Klart kap 6
49 Rep, arbete med NP vt12  Rep, arbete med NP vt12 X (dag efter öppet hus)  Rep, uppföljning NP vt12  Rep, ? Rep 
50 Rep, frågestund, "Mattekonvent" NP  Förberedelse NP, muntlig del, obligatoriskt för samtliga   NP, muntlig del i grupper   Lucia - lektionsstart 10.00, NP, muntlig del i grupper Muntligt NP 
51 NP, muntlig del i grupper NP, muntlig del i grupper  Reserv  Avslutning  X Muntligt NP  
2 NP i retur, start Ma2c Betyg, Ma2c  Betyg, Ma2c, inlämning Ma1c-böcker 8.15  Ma2c  Ma2c  Ma2c

Material

Två större uppgifter från MaA

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visull matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
MathLeaks
Lösningsförslag till samtliga bokens uppgifter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License