matematik-1c-ht15:Mittkursprov

Mittkursprov

När

Fredag 23/10, 12.00-15.00. Provet är tänkt att kunna klaras på 120 minuter om man är väl förberedd. Eventuell längre skrivtid räknas in i de 180 minuterna.

Var

C22

Vad

Kapitel 1 till och kapitel 4, men inte avsnitt 4.5.

Hur

Provet är tvådelat. Man får använda standardformelblad på hela provet men räknedosa enbart på del 2. När man känner sig klar med del 1, lämnar man in denna, tar upp sin räknare och fortsätter med del 2. Därefter kan man inte gå tillbaka till del 1.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

Lektionerna på onsdag och torsdag nästa vecka är avsatt till repetition. Dessutom erbjuds

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License