matematik-1c-ht14:start

Planering Material Länkar

Planering

ht 14

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
34 X X X Introduktion Diagnos
35 Introduktion Ma1c, 1.1 Positiva tal, räkneordning, primtal (10-15) 1.1 Primtal, negativa tal (13-19) 1.2 Bråkbegreppet, Räkna med bråk (20-26) 1.2 Bråkbegreppet, Räkna med bråk (20-26) 1.2 Tal i decimalform (27-29), eventuell quiz Klart sid 29.
36 1.2 Avrundning, gällande siffror, kvadrattrötter (30-35) 1.3 Potenser (34-37) Lärarlöst inledningsvis 1.3 Grundpotensform (38-39) 1.3 Prefix, talbaser (40-46) Problemlösning Klart kap 1.
37 X X, Ven 2.1 Procent (64-70 men inte 68-69) 2.2 Procentuella förändringar (72-78) 2.2 Problemlösning (79) Klart minst 2.2
38 2.3 Ränta, amortering, avgifter (80-85) 2.3 Index (86-87) Repetition Prov 1, 9.55-11.25 i aulan X, Roger borta, eget arbete 2
39 3.1 Algebraiska uttryck, förenkling (98-103) 3.1 Förenkling, faktorisera (101-105) Provet i retur 3.2 Ekvationsbegreppet, ekvationslösningens grunder (107-113) Problemlösning Klart sid 113 
40 3.2 Problemlösning, olikheter (114-119) 3.3 Potensekvationer (120-121) 4.4 Vektorer (198-204) X 4.4 Vektorer (198-204) Klart sid 121 och sid 204, läsa 4.3 till nästa tisdag
41 X 4.3 Trigonometri (188-196) 4.3 Trigonometri (188-196) 3.3 Potensekvationer (120-125) 3.3 Gör klart, eller Quiz2 Klart 3.3
42 3.4 Formler, mönster (127-131) 3.4 Lösa ut ur formler (132-134), 3.5 Undersöka och bevisa (138-140) 4.1 Geometri och algebra (156-170) 4.1 Geometri och algebra (156-170) 4.1 Gör klart, lämna in 3505 om man vill, Quiz2 om man vill/hinner Klart sid 170
43 4.2 Vinklar, vinkelsummor, bevis med vinklar (172-177), omprov kap 1+2 för vissa 4.2 Bevis med area och volym, likformiga trianglar (178-181) 4.2 Pythagoras sats (183-186), SF 5.1 Enkla slumpförsök (228-233), "grupparbete", lärarbesök X sid 182 Implikation och ekvivalen görs på egen hand. Avsnitt 4.5 används som repetition/fördjupning "vid behov"
44 X X X X X Lov
45 5.1 Enkla slumpförsök (228-233) Repetition Repetition Prov 2 5.2
46 5.2 Försök med två föremål, träddiagram (234-240) X 5.2 Beroende händelser, komplementhändelse (242-245) 5.3 Statistik (248-257) 6.1 Koordinatsystem (278-279) Klart kap 5.
47 "Cops and robbers" 6.1 Tolka grafer, räknedosan (281-287) X, ledigt efter Öppet hus X 6.2 Funktionsbegreppet (288-291) 6
48 6.2 Linjära modeller (293-295) 6.2 Räta linjens ekvation, uttryck, olikheter etc (296-299) 6.2 Grafisk lösning, exponentialfunktioner (300-305) 6.2 Potensfunktioner, matematiska modeller (306-309) X Kap 6 klart.
49 Feedback matematisk modellering, arbete med Del I och II på NP2012 Feedback del I. Frivillig inlämning del II. Arbete med del III. Feedback del III + ev annat Feedback del II, frågestund Frågestund Rep/Reserv
50 Frågestund NP Info om och förberedelse för muntliga prov Muntliga prov, grupper enligt info i It's X, Lucia
51 Muntliga prov, grupper enligt info i It's Muntliga prov, grupper enligt info i It's Bevisuppgift i grupp X X
2 X X X NP i retur
3 X, eget arbete Betygssamtal
4 Period 2

Material

Diskussionsuppgifter
Frågor sannolikheter
Två större uppgifter från MaA

Quizzar

Quiz1
Quiz2
Quiz3

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
MathLeaks
Lösningsförslag till samtliga bokens uppgifter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License