Prov2

Prov 2

När

Torsdag 6/11, 9.50-11.20.

Var

D23: Mohammad A-Nelly N, D01: Alva O -Alfred W (ordnat i bokstavsordning efter efternamn)

Vad

Kapitel 3 och 4 i läroboken, dvs sida 96 till 225 (men sid 182 kan man klara sig utan).

Hur

Provet är endelat och man får använda räknedosa till hela provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Man bör ha koll på samtliga.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Det är nog inte realistiskt/nödvändigt att kika på alla utan plocka ut sådana som känns intressanta och på lagom nivå.

Vi kommer att använda tisdag- och ondagslektionen till frågestund/repetition. Vill man ha mer hjälp eller repetitionstid rekommenderas

Spykens mattestudio i mån 15.00-17.00 (D22), ons 15.00-17.00 (D21) och fre 8.00-9.00 (D22)
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License