matematik-1c-ht14:prov1

Prov 1

När

Torsdag 18/9, 9.55-11.25.

Var

Aulan

Vad

Kapitel 1 och 2 i läroboken, dvs t.o.m. sida 95.

Hur

Provet är tvådelat. Första delen görs utan tillgång til räknedosa. Man lämnar sedan in lösningar på del 1, får tillgång till räknedosan och fortsätter med del 2. Formelblad får användas till hela provet, och bifogas provet. Standardformelbladet kan nås vi Material på kurssidan.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Man bör ha koll på samtliga.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Det är nog inte realistiskt/nödvändigt att kika på alla utan plocka ut sådana som känns intressanta och på lagom nivå.

Vi kommer att använda onsdagslektionen till frågestund/repetition. Vill man ha mer hjälp eller repetitionstid rekommenderas

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License