NP

NP, Ma1c, ht2014

När

Tisdag 141209, 9.00-14.00 i D01 enligt

Del B: 9.00-10.00, kortsvarsdel utan räknare
Del C: 10.15-11.15, omfattande uppgift, räknare tillåten
Del D: 12:00-14:00, flertal uppgifter där lösning ska redovisas, räknare tillåten

I princip följer alltså det prov ni ska skriva samma mönster som det offentliga från vt2012 med den skillnaden att Del I, II och III numera heter B, C och D och att skrivtiden för dessa delar är 60 minuter var för sig.

Elever med anpassning skriver i D21 enligt

Del B: 9.00-10.15
Del C:10.30-11.45
Del D:12.45-15.30

Var

D01 i normalfallet, D21 vid anpassning

Vad

Rubbet

Hur

Se ovan.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Nu gäller det att repetera allt, eller snarare det man inte redan känner sig säker på. Lös det offentliga NP från vt2012 under så verkliga förutsättningar som möjligt (delarna utan avbrott, utan att kika i boken eller fråga kompis). Notera sådant som är oklart och fråga/läs på detta.

Dessutom gör man ett svep genom läroboken. En variant är att arbeta med repetitionsuppgifterna på sid 320-327. Dessa är lösta som exempel i boken så man kan enkelt kolla upp. En annan variant är att arbeta med diagnoser och blandade övningar på de avsnitt som man känner sig osäker på.

Vill man ha hjälp eller repetitionstid utöver den schemalagda rekommenderas

Spykens mattestudio i mån 15.00-17.00 (D22), ons 15.00-17.00 (D21) och fre 8.00-9.00 (D22)
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License