Ekvenhetsskolan

Ekvationsuppgifter från enhetsskolan

Nedanstående uppgifter är hämtade från "Matematikproblem" för enhetsskolan (jämförbart med dagens högstadium gissar jag). Problemen är sammanställda av adjunkt Börje Johnson, Malmö, 1957.

Lös först problemet på valfritt sätt och därefter genom att införa variabler och teckna algebraiska uttryck och ekvation.

1. Tre personer, A, B och C, hade tillsammans tjänat 400 kr. A skulle ha 60 kr mer än B men 10 kr mindre än C, som var den äldste. Hur mycket fick var och en?

2. Bo och Erik spelade kulor. Bo förlorade fem till Erik. Därigenom fick Erik dubbelt så många som Bo. Därefter lade de alla kulorna i en hög och räknade dem. Det var 42 st. Hur många kulor hade var och en från början?

3. En person betalade en tredjedel av sin månadsinkomst till mat och 50 kr till hyra. Därefter återstod hälften av inkomsten så när som på 15 kr. Hur stor var hans månadsinkomst?

4. Ett arbete kan utföras av 5 man på 20 dagar. Hur lång tid tar hela arbetet, om först 8 man arbetar i 6 dagar och därefter 13 man?

5. Två arbetslag skall tillsammans på 135 dagar bygga en 1500 m lång väg och börjar arbetet i var sin ände. Det ena lagets arbetshastighet är i medeltal 7m/dag. Hur stor är det andras?

6. För en pojke, som tog ett visst antal normalsteg (=80 cm) i minuten, tog det 15 min att gå till skolan. Tog han däremot steg, som var 1 m långa, var han framme 3 min tidigare. Hur många normalsteg tog han i minuten, då han tog 100 stycken 1-meterssteg i minuten?

7. Priset på en halv liter oblandad ättika steg från 1 kr till 1,25 kr. För att priset skulle kunna bibehållas, uppblandades ättikan med vatten. Hur många % vatten kom den uppblandade ättikan att innehålla?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License