matematik-1c-ht13:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
34 X X Vad är matematik? Diagnos, lektion slut 16.15 Intro 1c, 1.1 Positiva tal, räkneordning, primtal (10-15) Klart sid 12. Ha kikat på några a-uppg på sid 14-15
35 1.1 Primtal, negativa tal (13-19) 1.2 Bråkbegreppet (20-22) Info från skolhälsa, 1.2 Räkna med bråk (23-26) 1.2 Tal i decimalform (27-29),1.2 Avrundning och gällande siffror (30-31) Diskussionsuppgift, quiz, räkna ikapp Klart sid 31
36 1.2 Kvadratrötter (32-33), 1.3 Tal i potensform (34-35) 1.3 Negativa heltalsexponenter ..., grundpotensform (36-39) 1.3 Grundpotensform, prefix (38-41)], 9.20 Info från miljögruppen 1.3 Talsystem i olika baser (44-46), film, titta på ämnesplan 1.4 Problemlösning (49-51), räknedosan, räkna ikapp Klart sid 51
37 2.1 Procentuella ber... (64-70, men inte 68-69) 2.1 Procentuella ber... (64-70, men inte 68-69), 2.2 Procentuella för... (72-79) 2.2 Procentuella för... (72-79) X, Ven 2.2 Procentuella för... (72-79), 2.3 Ränta, amortering, avgifter (80-85) 2
38 2.3 Ränta, amortering, avgifter (80-85) 2.3 index (86-87) X 3.1 Algebraiska uttryck, förenkling (98-103) 3.1 Förenkling, faktorisera (101-105) Klart sid 105
39 3.2 Ekvationer (107-113) Repetition Prov1, lektionen 13.50-14.45 är "kompledigt" men har man frågor/vill arbeta är man välkommen till salen. Läraren är där. 3.2 Problemlösning med ekvationer (114-116) 4.4 Vektorer (199-204) 2/3, Prov 1+2
40 Fysik för aa-gruppen, matematik (=frågestund) för ab-gruppen X 4.3 Trigonometri (188-196) 4.3 Trigonometri (197-198) Proven i retur 4.3, 4.4
41 4.3 Trigonometri (188-196) 3.2 Olikheter (117-119) 3.3 Potensekvationer (120-125) 3.3 Potensekvationer (120-125) Gör ikapp, quiz3 Klart sid 125
42 3.4 Formler, Mönster och formler (127-131) 3.4 Lösa ut ur formler (132-134) 3.5 Undersök och bevisa (138-140) 4.1 Omkrets, area, cirkel ... (157-162) 4.1 Area, volym, kon, klot (165-170), GeoGebra Klart sid 170
43 4.2 Vinklar (172-177) 4.2 Några bevis med area och volym, Likformiga trianglar (178-181) 4.2 Några bevis med area och volym, Likformiga trianglar (178-181), SYV-info 13.50 4.2 Implikation, ekvivalens, Pythagoras sats (182-186) X Klart kap 4, exkl 4.5
44 X X X X X Lov
45 4.5 Geometri och problemlösning (208-209) 6.1 Koordinatsystem, Tolka grafer ... (278-283) 6.1 Direkt proportionalitet, Räknare (284-287) 6.2 Funktionsbegreppet (288-289) 6.2 Funktionsbegreppet, Linjära modeller (288-295) 4, 6
46 6.2 Räta linjens ekvation, Skillnader mellan ... (296-299) 6.2 Räta linjens ekvation, Skillnader mellan ... (296-299) eller repetition Repetition Prov2 på D-dag, 8.30-12.00 6.2 Grafisk lösning ..., Exponentialfunktioner (sid 300-303) 6, Prov 3+4+en del 6
47 6.2 Potensfunktioner (306-307), MaX, D21, 15-16 6.2 Olika matematiska modeller (308-309) X 5 Intro sannolikhetslära 5.1 Enkla slumpförsök (228-233) , proven i retur Klart sid 233
48 X 5.2 Försök med två föremål, Träddiagram (234-240) 5.2 Beroende händelser, Komplementhändelse (242-245) 5.3 Tolka tabeller och diagram (235-243) Göra klart t.o.m. 5.3, arbeta med gammalt NP Klart sid 257
49 Rep på egen hand, MaX, D21, 15-16 Rep på egen hand Gemensamt gammalt NP Några gemensamma "problem" på tavlan Rep? Rep
50 Frågestund NP Ma1c Förberedelse inför muntligt prov Muntligt prov enligt särskilt schema Muntligt prov enligt särskilt schema Muntligt NP
51 Muntligt prov enligt särskilt schema Muntligt prov enligt särskilt schema Obligatoriskt lektion för alla, feedback muntligt, bokhämtning Matteavslutning med problemtävling med godispriser Avslutning Muntligt NP
2 X X NP i retur Ma2c Ma2c
3 Betygssamtal Betygssamtal Betygssamtal Period 2

Material

Diskussionsuppgifter
Frågor sannolikheter
Två större uppgifter från MaA

Quizzar

Quiz1
Quiz2
Quiz3

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License