matematik-1c-ht13:diskussionsuppgifter

Fundera på nedanstående frågor i grupp. Det handlar mer om att resonera än att räkna.

Fredag 130830

- Hur kan man "se" på ett tal om det är delbart med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10?
- Hur många primtal finns det? Bevis/argument?
- Hur många primtalspar finns det med differens 2? T.ex. är 3 och 5 ett sådant par.
- Är 1 ett primtal? Varför tror ni man har bestämt som man gjort?
- Är det självklart att varje heltal på ett entydigt sätt kan skrivas som en produkt av primtal?
- Varför innebär en subtraktion av ett negativt tal en addition?
- Varför är "minus gånger minus = plus"?
- Varför är det inte tillåtet att dela med 0?
- Är 0.999… =1?
- För vilka tal(system) är följande påstående korrekt "Två tal är lika precis då de ser exakt likadana ut"? Naturliga tal (positiva heltal och noll), heltal, rationella tal, decimaltal?
- Vårt talsystem är ett positionssystem. Vad innebär det? Hur kan ett talsystem som inte är ett positionssystem se ut. För- och nackdelar med de olika systemen?


Under konstruktions from här

- Hur kan man beräkna kvadratrötter? Hur bestämmer man närmevärden till t.ex. $\sqrt{2}$ och $\sqrt{3}$?

1.3

- Varför är $a^0=1$$a \neq 0$?
- Vad är $0^0$?
- Vad blir $3^{3^3}$, $3^{(3^3)}$ och $(3^3)^3$?
-

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License