MaE, provbanksprov

När, var och hur

Onsdagen 12/5, 11.30-15.30, i aulan.

Provet har samma stuk som de publika provbanksproven från 2002 och 2005. Bland annat innebär det att provet har en del med och en del utan räknare.

Omfattning (i Ma4000)

För varje kapitel gäller att avsnitt med * inte ingår.

Kapitel 1, allt utom avsnitt 1.6

Kapitel 2, allt utom Metoden med cylindriska skal (sid 118-119).

Kapitel 3, sidorna 138-151 och 182-188 ingår.

Repetitionsmaterial (i Ma4000)

I slutet av varje kapitel finns Hemuppgifter, Sammanfattning och Blandade övningar. Detta är lämpligt som repetition. Eftersom vi inte har gjort hela boken gäller att följande kan göras:

Kapitel 1:

Hemuppgifter 1: alla
Blandade övningar 1A: alla
Blandade övningar 1B: alla

Kapitel 2:

Hemuppgifter 2: alla
Blandade övningar 2A: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Blandade övningar 2B: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Kapitel 3:

Hemuppgifter 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 21, 22, 23, 24, 25
Blandade övningar 3A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36
Blandade övningar 3B: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33

Provbanksprov från 2002 och 2005 är också lämpligt repetitionsmaterial. Råkar man få tid över kan man t.ex. också kika på proven från 1999 (ht och vt).

Det är inte rimligt/troligt att ni hinner räkna allt ovanstående. Tänk efter vad ni behöver träna mest på och vad är ert betygsmål är. Repetera sedan efter behov, också bland bokens "ordinarie" uppgifter.

Hjälp inför prov

Måndag 10/5, 14.50-16.00; extra frågestund i D23
Tisdagar och torsdagar, 15-17; mattestudio i D22
Onsdagar, 17.15-19.15; "extern" mattehjälp på Katte i Ka17

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License