Prov MaE, v.12

När och var

Fredagen 26/3, 11.40-13.00, i aulan. De som har psykologiprov skriver torsdagen 25/3 8.10-9.30 också i aulan.

Omfattning

Kapitel 1 t.o.m. sid 35; kapitel 2 t.o.m. sid 116.

Repetitionsmaterial

I slutet av varje kapitel finns Hemuppgifter, Sammanfattning och Blandade övningar. Detta är lämpligt som repetition. Eftersom vi inte har gjort hela kapitel gäller att följande kan göras:

Kapitel 1:

Hemuppgifter 1: 1.2, 1.3
Blandade övningar 1A: uppgift 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 28, 32, 33, 35
Blandade övningar 1B: uppgift 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 18, 19, 24, 26, 31, 32

Kapitel 2:

Hemuppgifter 2: alla
Blandade övningar 2A: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Blandade övningar 2B: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Det är inte rimligt/troligt att ni hinner räkna allt ovanstående. Tänk efter vad ni behöver träna mest på och vad är ert betygsmål är. Repetera sedan efter behov, också bland de "ordinarie" uppgifterna på kapitel 1 och 2.

Hjälp inför prov

Tisdagar och torsdagar 15-17; mattestudio i D22
Onsdagar 17.15-19.15; "extern" mattehjälp på Katte i Ka17

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License