MaD:Projektuppgifter

Såhär har ni valt:

Wera, Menelaos sats

Johan, Eudoxus talföljd

Hanna, Perfekt kvadrat

Erik, Hubbleteleskopet

Daniel, Bära balk

Kajsa, Brors språngmarsch över bron

Frej, Blåsjön

Vill man välja om går det bra så länge problemet inte är valt av någon annan. Meddela mig omval.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License