Lucky Luke

Joe Dalton har rånat banken i Tombstone, men Lucky Luke är honom hack i häl. För att undkomma beger sig Joe till ett grottsystem där han tror att han kan gömma sig och till slut trötta ut Lucky Luke. Grottsystemet består av 16 separata grottor i en rad. Joe hinner precis gömma sig i en grotta innan Lucky Luke kommer fram. För att hitta Joe börjar Lucky Luke leta i grottorna samtidigt som Joe flyttar sig för att undkomma. Följande gäller:

  1. Varje dag letar Lucky Luke igenom en (vilken som helst) av de 16 grottorna. Om Joe är där är han fångad.
  2. På natten vågar inte Lucky Luke leta utan han slår läger utanför. Samtidigt flyttar Joe en grotta i sidled, han är aldrig kvar i samma!
  3. Nästa dag letar Lucky Luke igenom en grotta (vilken som helst). På natten flyttar Joe som ovan. Så håller det på tills Joe är fångad.

Hur ska Lucky Luke bete sig för att säkert fånga Joe, och hur många dagar kommer det att ta som mest?

Löst av

Edvin Wallander, mars 2010
Erik Wannerberg, mars 2010
Emil Hasslöf, mars 2010
Ale Persmark, september 2010
Hanna Jansson, oktober 2010
Torkel Loman, januari 2011
Fabian Sundholm, februari 2012
Hannes Nilsson, februari 2015
Max Nilsson, augusti 2015
Patrik Hybelius, februari 2016
Ola Carlsson, mars 2016
Teodor Åberg, mars 2017
Felix Sjödin, februari 2018
Ask Hällström, oktober 2018
Victoria Raalas, januari 2019

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License