LMK-stipendium

LMK-stiftelsen, initierad av Axis-grundaren Mikael Karlsson, har inrättat ett matematikstipendium för elever på Lunds gymnasieskolor (Katedralskolan, Polhemskolan, Spyken). Varje skola får utdela maximalt två stipendium, om vardera 5000 kr, "för lysande prestationer i matematik". Förhoppningen är att stipendiet blir årligen återkommande från och med 2017.

LMK-stiftelsens hemsida

LMK-stiftelsens sida om matematikstipendiet

Spykens stipendiater

2017, Hannes Nilsson och Oskar Åström

gladastipendiater.png

Utöver goda resultat i gymnasiekurserna har Hannes och Oskar deltagit med framgång i matematiktävlingar (Kängurutävling, Skolornas matematiktävling, Nordiska matematiktävlingen). Båda har tenterat en högskolekurs i linjär algebra med betyg 5 (högsta) och också skrivit var sitt gymnasiearbete med matematiskt innehåll (dessa kan man finna här).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License