LMK-stipendium

LMK-stiftelsen, initierad av Axis-grundaren Mikael Karlsson, har inrättat ett matematikstipendium för elever på Lunds gymnasieskolor. Stipendiet består av ett diplom och 5000 kr och utdelas "för lysande prestationer i matematik". Stipendiet är årligen återkommande från och med 2017.

LMK-stiftelsens hemsida

LMK-stiftelsens sida om matematikstipendiet

Spykens stipendiater

2022, Erik Hedin


2021, Ask Hällström

Ask1.jpg

2020, Isak Ellmer

Isak.JPG

2019, Ask Hällström

Ask.jpg

2018, Teodor Åberg och Meja Cohen Tillberg

TeodorMeja.jpg

2017, Hannes Nilsson och Oskar Åström

gladastipendiater.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License