linjaer-algebra-ht19-vt20:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Tis Tors Övrigt
34 X 15.00 Hämta böcker i bokförråd, Intro, 1.1-1.2 Gausselimination
35 1.3 Lösningsmängder 2.1-2.2 Vektorer 2
36 2.1-2.2 Vektorer 2.3-2.4 Vektorer 2.5 skjuts framåt
37 2.3-2.4, 3.1 3.2 3
38 3.3-3.4 3 Gör klart 3
39 4.1 4.2 4
40 X Repetition 4
41 Prov 1 4.3, provet i retur 4
42 4.3 4.3 4
43 4.3/5 5 5
44 X X Höstlov
45 X 5 5
46 6 X 6
47 Repetition Prov 2
48 Proven in retur, info LU-kurs, ev 7 7 7
49 7 7, Sacomässa för NA17c 7
50 X, GyA istället, de som inte "drabbas" av detta arbetar på egen hand 7 7
51 X, NP Ma4, PBP Ma5 X Klart kap 7
2 X 7
3 9/LU kap 5 och 7 9/LU kap 5 och 7
4 X, PBP Fy2 9/LU kap 5 och 7
5 Musikal Inlämningsuppgift 1
6 LU kap 4 LU kap 4
7 LU kap 4 LU kap 4
8 X X
9 Inlämningsuppgift 2
10 Rep Rep
11 Tenta 171118 X Inlämningsuppgift 3
12 Tenta 181124 Repetition Hemtenta LU på fredagen 20/3
13 8.1-8.2 7.7 7.7, 8
14 8.4 (8.3 läses kursivt) 8.5 (8.6 utgår) 7.7, 8
15 X X
16 10.1-10.2 10.3 10
17 10 Gör klart Repetition 10
18 Prov 3 Hur man ligger till
19 Arbete med kompletteringar/rester
20 Muntliga slutprov för enstaka kompletteringar Skriftligt slutprov för att bättra tentabetyg Slutprov
21 X, tillgänglig för frågor i G-meet 10.00-12.00 X
22 Prov kapitel 7.7, 8 och 10 för de som missade ordinarie. Övriga lediga. Betygssamtal för de som vill. Kursen avslutas
23 Betygssamtal för de som vill. Pagerank m.m.
24 X
Lämpliga övningar
1.1 2 3 4 9 11 12 13 15 17 19 (8 18 20 26)
2.1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 19 20 [23 25 26 i samband med kap 7] (8 10 17 22)
3.1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14acd 15 17 18acd 20 21 24 25 26 (4 16 28)
4.1 4 6 9 10a 15 16 17 18 22 24 25ab 26 29 31 33 42 (14 35 37 40 43)
5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 17 19 20 24 (11 16 18 21 25)
6.1 2 3 4 5 6
7.1 2 3 4 5 6 7 8 9ab 10 12 13 14 15 17 18 19 26 28, 2.23 25 26 [23acd 25 37 i samband med kapitel 8]
8.1 2 3 5 6 9 10 14 16 17 20 22a 23 25 26 29 (7 12 18 24 31 34 36 38 41), 7.23acd 25 37
9.1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 26 31a 32 37 40 54 [28 49 efter kapitel 8] (4 15 30a 36 51)
10.1abc 2bdef 3 6 8 10abc 11 13 (1def 4 7 10def 15 22 27)

Material

Avbildningsmatris
Kursen på LU, ht19
LU-material, föreläsningsanteckningar, inlämningsuppgifter (1-3), tentor

Prov

Se här

Lektionsanteckningar

Kapitel 8 och 10, på distans
Rogers gamla, fast fungerande

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Kursbeskrivning

Länkar

Maxs sida, med lösningar och föreläsningsanteckningar
Strangs föreläsningsserie
Wildbergers föreläsningsserie
Samlingssida för LTH:s kurser i linjär algebra vt18
Kursen på LTH, period 1, vt2017, Hansen
Kursen på LTH, period 1, vt2017, Ghulchak
Kursen på LTH, period 1, vt 2013
Kursen på LTH, period 1, 2011
Kursen på LTH på Jonas matematiksida
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha
immersive linear algebra, interaktiv linjär algebra som tycks följa Sparrs bok någorlunda

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License