linjaer-algebra-ht17-vt18:tenta1

Tentamen äger rum måndagen 1801312, 14.00-19.00 i Gasquesalen på kårhuset på LTH-området. Salen ligger i källarplan. Se också LTH:s tentamensschema här

https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/ri15054Y688090QQ64ZY575959580565X06Y06X3045X45550209Y0YY0Y4XX566030052Yg569H3X5540L7x9755410X2Y0TY14g6Z5037QX36Z07Q5Zg6g0530y50Y6YluQ0.html

Det finns vissa rutiner/regler som man behöver känna till. Läs därför noga igenom dokumenten här

http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/

Notera dock att ni INTE skriver anonymt så skriv namn och personnummer på samtliga papper som ni lämnar in. Viktigt är att ta med legitimation så att ni kan styrka er identitet. Slutligen är det lämpligt att vara på plats i god tid innan start 14.00 så ni hinner hitta plats, plocka fram prylar etc och kan starta själva skrivningen 14.00. Ni får själva meddela berörda lärare om er frånvaro på måndagseftermiddagen.

Gamla tentorna, med lösningar, hittar ni t.ex. här

http://www.maths.lth.se/course/linalg/

Som repetition inför LTH-tentan kan det vara lämpligt att åtminstone kika ordentligt på så många tentor man orkar. Ögna man igenom igenom samtliga gamla tentor får man dessutom en ganska bra bild av vilka typuppgifter som kan förekomma.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License