linjaer-algebra-ht17-vt18:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Ons Övrigt
34 Intro, 1.1-1.2 Gausselimination 1.3 Lösningsmängder 
35 2.1-2.2 Vektorer  2.3-2.4 Baser, linjärt (o)beroende  2.5 återkommer i samband med kapitel 7.6  
36 2 Gör klart  3.1-3.2 Koordinater i rummet, linjens ekvation 
37 3.3 Planets ekvation 3.4 Geometrisk teori … 
38 4.1-4.2 Skalärprodukt  4.1-4.2 Skalärprodukt 
39 4.3 Geometriska tillämpningar  4.3 Geometriska tillämpningar 
40 4.3 Gör klart  Repetition 
41 Repetition  Prov 1, i B43  
42 5.1-5.4, provet i retur  5.1-5.4
43 5.5  5.6? 
44  X Lov 
45     5, 6 
46    
47   Repetition 
48 Prov  Crafoordföreläsning på torsdagen i Stadshallen 10.00-13.00 med Tadashi Tokieda 
49  
50    
51  
2  
3    
4    
5   10 
6     10 
7     10 
8 Lov 
9     Rep 
10 Rep  Prov   
11 Tenta LTH    Kursen slut 
Lämpliga övningar (inom parentes kan sparas till sist/inför LTH-tenta)
1.1 2 3 4 9 11 12 13 15 17 19 (8 18 20 26)
2.1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 19 20 [23 25 26 i samband med kap 7] (8 10 17 22)
3.1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14acd 15 17 18acd 20 21 24 25 26 (4 16 28)
4.1 4 9 10a 15 16 17 18 22 24 25ab 26 29 31 33 42 (6 14 35 37 40 43)
5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 17 19 20 24 (11 16 18 21 25)
6.1 2 3 4 5 6
7.1 2 3 4 5 6 7 8 9ab 10 12 13 14 15 17 18 19 23acd 25 26 28 37, 2.23 25 26
8.1 2 3 5 6 9 10 14 16 17 20 22a 23 25 26 29 (7 12 18 24 31 34 36 38 41)
9.1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 26 28 31a 32 37 40 49 54 (4 15 30a 36 51)
10.1abc 2bdef 3 6 8 10abc 11 13 (1def 4 7 10def 15 22 27)

Material

Avbildningsmatris

Prov

Se här

Lektionsanteckningar

Rogers gamla, fast fungerande

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Kursbeskrivning

Länkar

Maxs sida, med lösningar och föreläsningsanteckningar
Strangs föreläsningsserie
Wildbergers föreläsningsserie
Samlingssida för LTH:s kurser i linjär algebra
Kursen på LTH, period 1, vt2017, Hansen
Kursen på LTH, period 1, vt2017, Ghulchak
Kursen på LTH, period 1, vt 2013
Kursen på LTH, period 1, 2011
Kursen på LTH på Jonas matematiksida
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha
immersive linear algebra, interaktiv linjär algebra som tycks följa Sparrs bok någorlunda

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License