linjaer-algebra-ht16-vt17:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Ons Övrigt
34 X 1.1, 1.2 1
35 1.3 2.1-2.2 1, 2
36 2.1-2.2, 2.3 2.4 2
37 3.1-3.2 3.3 3
38 3.3 3.4 3
39 4.1 4.2 4
40 4.2 X 4
41 Repetition Prov 1
42 4.3, proven i retur 4.3 Klart kap 4
43 5.1-5.4 5.1-5.4, delvis X mattedag 5
44 X X Lov
45 5.1-5.4 5.5 5
46 5.5 6 6
47 Repetition Prov 2
48 7.1, proven i retur 7.2-7.4 7
49 7.5 7.5 7
50 7.6 7 gör klart 7
51 8.1-8.2 X 8
2 X 8.4 8
Vecka Mån Ons Övrigt Fre
3 8.5 8 Gör klart 8, Period 2 Extra räknestuga 8.00-9.15 i F01
4 9.1-9.3 9-4-9.5, valinfo, men lektion som vanligt Extra räknestuga 8.00-9.15 i F01
5 9.6 9.7 9
6 10.1-10.2 10.3 10 Extra räknestuga 8.00-9.15 i F01
7 10 10 10 Extra räknestuga 8.00-9.15 i F01
8 X X Lov
9 Repetition Repetition 10 Extra räknestuga 8.00-9.15 i F01
10 X Prov 3, 15-17, för de som inte ska tenta. Frågestund utanför F01 för de som ska tenta. Repetition Extra räknestuga 8.00-9.15 i F01
11 LTH-tenta 14-19 (datum 13/3), prov i retur De som inte gjort provet kan göra det som diagnos. Övriga kompledigt
12 Rang och nolldimension via gaussning (143-153), kuriosa: Pagerank X, världsvattendag för läraren
13 Determinant och gaussning, kuriosa: matriser och grafteori X
14 Start 8.40. Cramers regel, adjunkt (207-211), kuriosa: ekvationslösning med determinanter Frågestund/rester för de som vill/behöver, övriga kompledigt
15 X X Lov
16 X Repetition inför prov/tenta
17 Repetiton inför prov/tenta Repetition inför prov/tenta
18 X Repetition inför prov/tenta Anmäl er till tenta
19 Repetition inför prov/tenta X
20 Repetition inför prov/tenta Prov, 15.00-17.30
21 Prov i retur, betygssamtal X
22 Repetition inför tenta (för de som ska tenta) X, egen repetition inför tenta LTH-tenta fre 2/6, 8-13
23 X Avslutning med tårta, 15.00, troligen i restaurangen  LTH-tenta tors 8/6, 8-13 
24 (Avslutning med tårta i nödfall) X
Lämpliga övningar
1.1 2 3 4 9 11 12 13 15 17 19 (8 18 20 26)
2.1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 19 20 [23 25 26 i samband med kap 7] (8 10 17 22)
3.1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14acd 15 17 18acd 20 21 24 25 26 (4 16 28)
4.1 4 9 10a 15 16 17 18 22 24 25ab 26 29 31 33 42 (6 14 35 37 40 43)
5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 17 19 20 24 (11 16 18 21 25)
6.1 2 3 4 5 6
7.1 2 3 4 5 6 7 8 9ab 10 12 13 14 15 17 18 19 23acd 25 26 28 37, 2.23 25 26
8.1 2 3 5 6 9 10 14 16 17 20 22a 23 25 26 29 (7 12 18 24 31 34 36 38 41)
9.1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 26 28 31a 32 37 40 49 54 (4 15 30a 36 51)
10.1abc 2bdef 3 6 8 10abc 11 13 (1def 4 7 10def 15 22 27)

Material

Avbildningsmatris

Prov

Se här

Lektionsanteckningar

Rogers gamla, fast fungerande

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Kursbeskrivning

Länkar

Strangs föreläsningsserie
Wildbergers föreläsningsserie
Samlingssida för LTH:s kurser i linjär algebra
Kursen på LTH, period 1, vt2017, Hansen (det är denna som gäller om ni vill sitta med på någon föreläsning)
Kursen på LTH, period 1, vt2017, Ghulchak (eller denna)
Kursen på LTH, period 1, vt 2013
Kursen på LTH, period 1, 2011
Kursen på LTH på Jonas matematiksida
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha
immersive linear algebra, interaktiv linjär algebra som tycks följa Sparrs bok någorlunda

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License